Dzienniki szkolne

Oferujemy dzienniki do szkół i przedszkoli w różnych wariantach. Gwarantujemy naszym Klientom najwyższą jakość każdego wydania. Za sprawą wieloletniego doświadczenia wypuszczamy do obiegu wyłącznie doskonale dopracowane druki. Serdecznie zapraszamy więc do zapoznania się z naszą ofertą, do kontaktu z nami w przypadku jakichkolwiek pytań oraz do składania zamówień na naszej stronie internetowej.

Dziennik Pedagoga Specjalnego MEiN-PEDS

Dziennik Pedagoga Specjalnego MEiN-PEDS
Dziennik Pedagoga Specjalnego MEiN-PEDS

Dziennik przeznaczony do dokumentowania pracy pedagoga specjalnego zatrudnionego w każdej placówce oświatowej.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

28,50 zł

szt.
 • nowość

Dziennik szkoły policealnej A4 (102k.)

Dziennik szkoły policealnej A4 (102k.)
Dziennik szkoły policealnej A4 (102k.)

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 4 dni

Cena:

35,10 zł

szt

Dziennik Zajęć Przedszkola MEN-I (całoroczny godzinowy) granatowy

Dziennik Zajęć Przedszkola MEN-I (całoroczny godzinowy) granatowy
Dziennik Zajęć Przedszkola MEN-I (całoroczny godzinowy) granatowy

Nowe Wydanie Dziennika Zajęć Przedszkola MEN-I.

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Dziennik Przedszkola umożliwia dokumentowanie pracy edukacyjnej w każdym oddziale przedszkola.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

32,20 zł

szt

Dziennik zajęć pedagoga specjalnego (twarda oprawa)

Dziennik zajęć pedagoga specjalnego (twarda oprawa)
Dziennik zajęć pedagoga specjalnego (twarda oprawa)

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 4 dni

Cena:

24,17 zł

szt

Dziennik Zajęć Biblioteki Szkolnej MEN-I/8(U)

Dziennik Zajęć Biblioteki Szkolnej MEN-I/8(U)
Dziennik Zajęć Biblioteki Szkolnej MEN-I/8(U)

Dostępność: oczekiwanie na dostawę

Cena:

8,99 zł

Dziennik Zajęć MEN-I/6(U)

Dziennik Zajęć MEN-I/6(U)
Dziennik Zajęć MEN-I/6(U)

1.Dziennik jest przeznaczony do dokumentowania pracy:

- każdego koła zainteresowań, grupy lub zespołu dodatkowych zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych , przewidzianych planami nauczania szkół wszystkich typów,

- każdego zespołu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych , gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, gier i zabaw ogólnorozwojowych i dodatkowych zajęć rekreacyjno-sportowych,

- grupy praktycznej nauki zawodu młodocianych i uczniów, organizowanych także poza terenem szkoły,

na zajęciach kursów zawodowych,

- grupy w formach stałych, okresowych lub okazjonalnych (koła, zespoły, sekcje, kluby) w placówkach wychowania pozaszkolnego.

2. Za zgodne ze stanem faktycznym prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest nauczyciel (wychowawca, instruktor) prowadzący zajęcie.

Dziennik Zajęć Firmy Poligraficzno - Introligatorskiej UDZIAŁOWIEC Sp. z o.o. 

Ilość stron 32.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

10,25 zł

szt.

Dziennik Zajęć Przedszkola MEN-I (całoroczny godzinowy) czerwony

Dziennik Zajęć Przedszkola MEN-I (całoroczny godzinowy) czerwony
Dziennik Zajęć Przedszkola MEN-I (całoroczny godzinowy) czerwony

Nowe wydanie dziennika zajęć przedszkola MEN-I

Dziennik Przedszkola umożliwia dokumentowanie pracy edukacyjnej w każdym oddziale przedszkola.

Daje możliwość:

 • dokumentowania przebiegu pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym,
 • odnotowywania formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • zapisu godziny przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola,
 • uzupełnienia informacji o adresach zamieszkania, jeżeli są różne od adresu dziecka,
 • adresu poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają,
 • zapisu tematów przeprowadzonych zajęć,
 • Przewidziany na 52 tygodnie zajęć edukacyjnych.

Ilość stron: 256.
Dziennik szyty, w twardej oprawie.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

32,20 zł

szt.

Dziennik Zajęć Przedszkola MEN-I (całoroczny godzinowy) zielony

Dziennik Zajęć Przedszkola MEN-I (całoroczny godzinowy) zielony
Dziennik Zajęć Przedszkola MEN-I (całoroczny godzinowy) zielony

Nowe wydanie dziennika zajęć przedszkola MEN-I

Dziennik Przedszkola umożliwia dokumentowanie pracy edukacyjnej w każdym oddziale przedszkola.

Daje możliwość:

 • dokumentowania przebiegu pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym,
 • odnotowywania formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • zapisu godziny przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola,
 • uzupełnienia informacji o adresach zamieszkania, jeżeli są różne od adresu dziecka,
 • adresu poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają,
 • zapisu tematów przeprowadzonych zajęć,
 • Przewidziany na 52 tygodnie zajęć edukacyjnych.

Ilość stron: 256.
Dziennik szyty, w twardej oprawie.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

32,20 zł

szt.

Dziennik Zajęć Świetlicy MEN-DSW (twarda oprawa)

Dziennik Zajęć Świetlicy MEN-DSW (twarda oprawa)
Dziennik Zajęć Świetlicy MEN-DSW (twarda oprawa)

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

27,80 zł

szt.

Dziennik Zajęć Specjalistycznych logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych i innych grupowych MEN-DZSL

Dziennik Zajęć Specjalistycznych logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych i innych grupowych MEN-DZSL
Dziennik Zajęć Specjalistycznych logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych i innych grupowych MEN-DZSL

Dziennik umożliwia dokumentację zajęć specjalistycznych, logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, a także innych zajęć grupowych.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

11,50 zł

szt.

Dziennik Zajęć Przedszkola MEN-I (całoroczny godzinowy) niebieski

Dziennik Zajęć Przedszkola MEN-I (całoroczny godzinowy) niebieski
Dziennik Zajęć Przedszkola MEN-I (całoroczny godzinowy) niebieski

Nowe Wydanie Dziennika Zajęć Przedszkola MEN-I.

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Dziennik Przedszkola umożliwia dokumentowanie pracy edukacyjnej w każdym oddziale przedszkola.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

32,20 zł

szt.

Dziennik Nauczyciela Wspomagającego MEN-DNW

Dziennik Nauczyciela Wspomagającego MEN-DNW
Dziennik Nauczyciela Wspomagającego MEN-DNW

Dziennik przeznaczony jest do dokumentowania pracy nauczyciela współorganizującego proces kształcenia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Umożliwia nauczycielowi w jednym dokumencie potwierdzić aktywność i wszelkie działania na rzecz ucznia.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

13,80 zł

szt.

( Na semestr ) Dziennik Zajęć Przedszkola MEN Ia

( Na semestr ) Dziennik Zajęć Przedszkola MEN Ia
( Na semestr ) Dziennik Zajęć Przedszkola MEN Ia

Semestralny Dziennik zajeć przedszkola przewidziany na 135 dni zajęć edukacyjnych

Dziennik Przedszkola umożliwia dokumentowanie pracy edukacyjnej w każdym oddziale przedszkola.

Daje możliwość:

 • dokumentowania przebiegu pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym,
 • odnotowywania formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • zapisu godziny przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola,
 • uzupełnienia informacji o adresach zamieszkania, jeżeli są różne od adresu dziecka,
 • adresu poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają,
 • zapisu tematów przeprowadzonych zajęć,
 • Przewidziany na 135 dni zajęć edukacyjnych.
 • 168 stron

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

13,90 zł

szt.

Dziennik Praktyk

Dziennik Praktyk
Dziennik Praktyk

Dziennik Prkatyk
Format A5, 36 str.

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 4 dni

Cena:

8,81 zł

szt.

Dziennik Zajęć MEN-DZ

Dziennik Zajęć MEN-DZ
Dziennik Zajęć MEN-DZ

Dziennik zajęć opracowany na potrzeby dokumentowania przebiegu zajęć takich jak:
Kursy dla dzieci i młodzieży, kursy językowe, maturalne, doskonalące, różnych form kształcenia ustawicznego, zajęć praktycznych uczniów i młodocianych pracowników odbywających szkolenia grupowe/indywidualne poza szkołą, zajęć pozalekcyjnych dla uczniów/słuchaczy, oraz wszystkich innych zajęć szkolnych i pozaszkolnych.
Pozwala rejestrować:
- dane uczestnika/ucznia;
- obecność;
- tematy zajęć oraz dodatkowo oceny.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

8,35 zł

szt.

Dzienniczek Wolontariusza MEN-DWol

Dzienniczek Wolontariusza MEN-DWol
Dzienniczek Wolontariusza MEN-DWol

Dzienniczek Wolontariusza

Umożliwia rejestrowanie przez ucznia - wolontariusza działań podejmowanych w ramach Szkolnego Klubu Wolontariusza

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

5,55 zł

szt.

Dziennik Zajęć Lekcyjnych w grupie oddziałowej/ międzyoddziałowej MEN-DZL

Dziennik Zajęć Lekcyjnych w grupie oddziałowej/ międzyoddziałowej MEN-DZL
Dziennik Zajęć Lekcyjnych w grupie oddziałowej/ międzyoddziałowej MEN-DZL

Dziennik Zajęć Lekcyjnych rekomendowany jest dla nauczycieli wychowania fizycznego, języków obcych oraz zajęć, prowadzonych z podziałem na grupy.

Dziennik pozwala rejestrować postępy uczniów i przebieg procesu dydaktycznego, a ponadto:

 1. przeznaczony jest dla nauczyciela prowadzącego zajęcia w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych,
 2. umożliwia pełną dokumentację procesu dydaktycznego, w tym zapis terminów zajęć, frekwencję uczniów, wyników oceniania i klasyfikacji w grupie.

Format: A4,
okładka: kartonowa ze skrzydełkiem na listę obecności,
liczba stron:16.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

7,30 zł

szt.

Dziennik Zajęć Rozwijających Uzdolnienia Uczniów (kółka zainteresowań) MEN-DZKZ

Dziennik Zajęć Rozwijających Uzdolnienia Uczniów (kółka zainteresowań) MEN-DZKZ
Dziennik Zajęć Rozwijających Uzdolnienia Uczniów (kółka zainteresowań) MEN-DZKZ

Dziennik przeznaczony do dokumentowania zajęć rozwijających zainteresowania i talenty uczniów w formie zajęć grupowych

Dziennik umożliwia odnotowanie:

 1. danych osobowych uczestników zajęć,
 2. wyników diagnozy i oceny talentów oraz zdolności każdego ucznia,
 3. planu i programu zajęć,
 4. przebiegu zajęć: tematów zajęć, obecności,
 5. sukcesów grupy i każdego ucznia.

Format: A4,
Liczba stron: 32,
Okładka: miękka, kartonowa.

 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

8,85 zł

szt.

Dzienniczek Nauczyciela Wychowania Fizycznego

Dzienniczek Nauczyciela Wychowania Fizycznego
Dzienniczek Nauczyciela Wychowania Fizycznego

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 4 dni

Cena:

18,23 zł

szt.

Dziennik Zajęć Dydaktyczno-Wyrównawczych MEN-DZDW

Dziennik Zajęć Dydaktyczno-Wyrównawczych MEN-DZDW
Dziennik Zajęć Dydaktyczno-Wyrównawczych MEN-DZDW

NOWOŚĆ!

Dziennik Zajęć Dydaktyczno-Wyrównawczych przeznaczony do kompletnej rejestracji przebiegu zajęć wyrównawczych wraz z analizą postępów uczniów i ocenę ich efektywności.

Zawiera 32 strony, które umożliwiają:

 1. odnotowanie danych osobowych,
 2. wpisanie celów zajęć,
 3. rejestrację przebiegu zajęć,
 4. wpisanie wyników diagnozy wstępnej oraz umiejętności i wiadomości wymagających wyrównania,
 5. rejestrację bieżących postępów uczniów,
 6. wskazanie zaleceń do dalszej pracy,
 7. kontaktów z rodzicami i osobami wspierającymi ucznia.

Format A4, 32 strony, okładka tekturowa, dziennik drutowany.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

11,20 zł

szt.

Dziennik Zajęć Świetlicy MEN-DSW

Dziennik Zajęć Świetlicy MEN-DSW
Dziennik Zajęć Świetlicy MEN-DSW

NOWOŚĆ! PRZYSTOSOWANY DO ODNOTOWYWANIA OBECNOŚCI UCZNIÓW NA POSZCZEGÓLNYCH GODZINACH ZAJĘĆ ŚWIETLICY.

Dziennik Zajęć Świetlicy przeznaczony jest do rejestrowania zajęć prowadzonych z grupą świetlicową.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170) - obowiązującym od 3 września 2014 r.(Dz.U. z 2014 r, poz.1170).

Dodatkowo Dziennik Zajęć Świetlicy jest jednym z dzienników przystosowanych do odnotowywania godzin dodatkowych realizowanych przez nauczyciela.

Format A4, 96 stron, okładka tekturowa, dziennik drutowany.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

22,25 zł

szt.

Dziennik Indywidualnych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania

Dziennik Indywidualnych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania
Dziennik Indywidualnych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania

Dziennik Indywidualnych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 4 dni

Cena:

10,42 zł

szt.

Dziennik Logopedy MEN-DLog

Dziennik Logopedy MEN-DLog
Dziennik Logopedy MEN-DLog

Umożliwia rejestrowanie pracy logopedy, dokumentowanie wszelkich czynności i działań nauczyciela – specjalisty, wynikających z zakresu obowiązków na tym stanowisku.

Dziennik logopedy przeznaczony jest do zajęć z 6 osobową grupą (8 grup) i do indywidualnych zajęć terapeutycznych ( możliwość prowadzenia 6 indywidualnych osób).

Zawiera rubryki przeznaczone do:

-        odnotowania tygodniowego planu zajęć,

-        planów pracy w poszczególnych okresach szkolnych,

-        rejestrowania czynności lub zajęć w poszczególnych dniach tygodnia całego roku szkolnego,  

-        odnotowanie badań przesiewowych w przeprowadzanych w poszczególnych klasach lub oddziałach oraz wyników diagnoz logopedycznych,

-        dokumentacji grupowych zajęć terapii logopedycznej,

-        zapisu przebiegu zajęć z możliwością zapisu rodzaju podejmowanych czynności i usprawnień aparatu mowy oceny aktywności poszczególnych uczniów i efekty terapii,

-        dokumentowania indywidualnych zajęć terapii logopedycznej,

-        wpisania indywidualnego programu zajęć z uczniem, przebiegu tych zajęć.

-        rejestrowania uwag nauczycieli i kontaktów z rodzicami,

-        odnotowywanie innych własnych działań np. udział w pracach Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy opracowywaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-terapeutycznych uczniom z orzeczeniami o niepełnosprawności,

-        odnotowywania bieżących uwag i spostrzeżeń.

 

Dziennik drutowany, format A4, okładka kartonowa, 132 strony.

 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

19,75 zł

szt.

Dziennik zajęć (wychowawczych I/5)

Dziennik zajęć (wychowawczych I/5)
Dziennik zajęć (wychowawczych I/5)

Dziennik zajęć wychowawczych (z grupą),

twarda oprawa

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

21,71 zł

szt.

Dziennik zajęć nauczyciela - godziny dodatkowe

Dziennik zajęć nauczyciela - godziny dodatkowe
Dziennik zajęć nauczyciela - godziny dodatkowe

Dziennik zajęć nauczyciela - godziny dodatkowe

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 4 dni

Cena:

11,72 zł

szt.

Dziennik Indywidualnego Nauczania

Dziennik Indywidualnego Nauczania
Dziennik Indywidualnego Nauczania

Dziennik indywidualnego nauczania

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 4 dni

Cena:

10,83 zł

szt.

Dziennik innych zajęć

Dziennik innych zajęć
Dziennik innych zajęć

Dziennik innych zajęć

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 4 dni

Cena:

8,93 zł

szt.

Dziennik Szkoły Zaocznej (z podpisami słuchaczy)

Dziennik Szkoły Zaocznej (z podpisami słuchaczy)
Dziennik Szkoły Zaocznej (z podpisami słuchaczy)

Dziennik Zajęć Szkoły Zaocznej

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 4 dni

Cena:

35,31 zł

szt.

Dziennik Zajęć Świetlicy Szkolnej (twarda oprawa)

Dziennik Zajęć Świetlicy Szkolnej (twarda oprawa)
Dziennik Zajęć Świetlicy Szkolnej (twarda oprawa)

Dziennik Zajęć Świetlicy Szkolnej w twardej oprawie

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 4 dni

Cena:

29,49 zł

szt.

Dziennik zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych MEN-ZRW

Dziennik zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych MEN-ZRW
Dziennik zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych MEN-ZRW

Dziennik przygotowany zgodnie z wymogami § 12 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim ( Dz. U. z 2013 r., poz. 529,). Dzienniki do dokumentowania indywidualnych i grupowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Odpowiednio zaprojektowana szata graficzna umożliwia rejestrowanie organizacji zajęć, jak i ich przebiegu w całym roku szkolnym. Liczba stron gwarantuje, że proces wspomagania zostanie właściwie i szczegółowo zarejestrowany i będzie stanowił kompletną dokumentację pracy Zespołu oraz nauczycieli na potrzeby kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego kuratorium oświaty i innych instytucji.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

12,95 zł

szt.

Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych MEN-IRW

Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych MEN-IRW
Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych MEN-IRW

Dziennik przygotowany zgodnie z wymogami § 12 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim ( Dz. U. z 2013 r., poz. 529,). Dzienniki przeznaczone do dokumentowania indywidualnych i grupowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Odpowiednio zaprojektowana szata graficzna umożliwia rejestrowanie organizacji zajęć, jak i ich przebiegu w całym roku szkolnym. Liczba stron gwarantuje, że proces wspomagania zostanie właściwie i szczegółowo zarejestrowany i będzie stanowił kompletną dokumentację pracy Zespołu oraz nauczycieli na potrzeby kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego kuratorium oświaty i innych instytucji.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

13,15 zł

szt.

Dziennik grupowych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania MEN-GWWR

Dziennik grupowych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania MEN-GWWR
Dziennik grupowych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania MEN-GWWR

Dziennik zgodny z wymogami § 3 ust. 5 Rozporządzenia MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1257) dzienniki do dokumentowania zajęć prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz rejestrowania działań Zespołu ds. wczesnego wspomagania.

Odpowiednio zaprojektowana liczba stron gwarantuje, że proces wspomagania zostanie właściwie i szczegółowo zarejestrowany i będzie stanowił kompletną dokumentację pracy Zespołu oraz nauczycieli na potrzeby kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego kuratorium oświaty i innych instytucji.

Dostępność: brak informacji

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

12,05 zł

szt.

Dziennik Indywidualnych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania MEN-IWWR

Dziennik Indywidualnych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania MEN-IWWR
Dziennik Indywidualnych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania MEN-IWWR

Dziennik przygotowany zgodnie z wymogami § 3 ust. 5 Rozporządzenia MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1257).
Dzienniki do dokumentowania zajęć prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz rejestrowania działań Zespołu ds. wczesnego wspomagania.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 48 godzin

Cena:

12,05 zł

szt.

Dziennik Zajęć Przedszkola MEN-I (całoroczny godzinowy) pomarańczowy

Dziennik Zajęć Przedszkola MEN-I (całoroczny godzinowy) pomarańczowy
Dziennik Zajęć Przedszkola MEN-I (całoroczny godzinowy) pomarańczowy

Nowe wydanie dziennika zajęć przedszkola MEN-I

Dziennik Przedszkola umożliwia dokumentowanie pracy edukacyjnej w każdym oddziale przedszkola.

Daje możliwość:

 • dokumentowania przebiegu pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym,
 • odnotowywania formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • zapisu godziny przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola,
 • uzupełnienia informacji o adresach zamieszkania, jeżeli są różne od adresu dziecka,
 • adresu poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają,
 • zapisu tematów przeprowadzonych zajęć,
 • Przewidziany na 52 tygodnie zajęć edukacyjnych.

Ilość stron: 256.
Dziennik szyty, w twardej oprawie.

Dostępność: oczekiwanie na dostawę

Cena:

32,20 zł

Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołu

Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołu
Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołu

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 4 dni

Cena:

11,96 zł

szt.

Dziennik zajęć zespołu korekcyjno-wyrównawczego

Dziennik zajęć zespołu korekcyjno-wyrównawczego
Dziennik zajęć zespołu korekcyjno-wyrównawczego

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 4 dni

Cena:

10,85 zł

szt.

Dziennik zajęć dodatkowych i kursów

Dziennik zajęć dodatkowych i kursów
Dziennik zajęć dodatkowych i kursów

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 4 dni

Cena:

9,48 zł

szt.

Dziennik Zajęć Przedszkola MEN I/1 (I) (godzinowy)

Dziennik Zajęć Przedszkola MEN I/1 (I) (godzinowy)
Dziennik Zajęć Przedszkola MEN I/1 (I) (godzinowy)

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 4 dni

Cena:

29,95 zł

szt.

Dziennik zajęć logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych

Dziennik zajęć logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych
Dziennik zajęć logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych

Dziennik zajęć logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 4 dni

Cena:

11,16 zł

szt.

Dziennik internatu

Dziennik internatu
Dziennik internatu

Dziennik internatu

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 4 dni

Cena:

24,20 zł

szt.

Dziennik placówki wypoczynku (kolonijny)

Dziennik placówki wypoczynku (kolonijny)
Dziennik placówki wypoczynku (kolonijny)

Dziennik placówki wypoczynku

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 4 dni

Cena:

7,21 zł

szt.

Dziennik szkoły Zaocznej ( bez podpisów słuchaczy )

Dziennik szkoły Zaocznej ( bez podpisów słuchaczy )
Dziennik szkoły Zaocznej ( bez podpisów słuchaczy )

Dziennik szkoły zaocznej

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 4 dni

Cena:

28,28 zł

szt.

Dziennik lekcyjny dla Szkół Branżowych I stopnia

Dziennik lekcyjny dla Szkół Branżowych I stopnia
Dziennik lekcyjny dla Szkół Branżowych I stopnia

Dziennik lekcyjny dla szkół zawodowych

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 4 dni

Cena:

34,91 zł

szt.

Dziennik biblioteki szkolnej

Dziennik biblioteki szkolnej
Dziennik biblioteki szkolnej

Dziennik biblioteki szkolnej

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 4 dni

Cena:

11,75 zł

szt.

Dziennik praktyki zawodowej

Dziennik praktyki zawodowej
Dziennik praktyki zawodowej

Dziennik praktyki zawodowej

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 4 dni

Cena:

7,49 zł

szt.

Dziennik praktycznej nauki zawodu

Dziennik praktycznej nauki zawodu
Dziennik praktycznej nauki zawodu

Dziennik praktycznej nauki zawodu

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 4 dni

Cena:

9,74 zł

szt.

Dziennik żywieniowy przedszkola

Dziennik żywieniowy przedszkola
Dziennik żywieniowy przedszkola

Dziennik żywieniowy przedszkola

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 4 dni

Cena:

13,75 zł

szt.

Dziennik zajęć szkolnego doradcy zawodowego

Dziennik zajęć szkolnego doradcy zawodowego
Dziennik zajęć szkolnego doradcy zawodowego

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 4 dni

Cena:

27,36 zł

szt.

Jakie dzienniki szkolne oferujemy?

Oferujemy dzienniki szkolne, takie jak między innymi:

 • Dzienniki Zajęć Pozalekcyjnych MEN-DZP,

 • Dzienniki Zajęć MEN-DZ,

 • Dzienniki MEN Wydawnictwa Edulex.

Zaopatrują się w nie placówki edukacyjne z całego kraju, a także firmy odpowiedzialne za zaopatrzenie szkół oraz przedszkoli.

Czym cechują się nasze dzienniki MEN?

Nasze dzienniki szkolne to druki zaprojektowane przez Panią Elżbietę Linowską z ECRKLEX. Są one aktualizowane oraz dostosowywane do potrzeb szkół i przedszkoli z zachowaniem wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorów Oświaty. Nasze dzienniki do szkół mają zatem wszystkie rubryki niezbędne w pracy nauczycieli, a także wychowawców. Jednocześnie dostępne dzienniki MEN cechują się wykonaniem z najwyższej jakości materiałów. Nie widać zatem na nich śladów eksploatacji po wielu miesiącach, a nawet latach wykorzystywania.

Dzienniki lekcyjne MEN — dlaczego nasza oferta?

Dostępne u nas dzienniki pozalekcyjne, lekcyjne, a także przeznaczone do przedszkoli zawsze są zgodne z przepisami, które obowiązują w naszym kraju. Świetnie sprawdzają się zatem w pracy w polskich placówkach. Ogromne znaczenie dla firm oraz instytucji, które wybierają nasze dzienniki, ma również fakt, że błyskawicznie realizujemy wszystkie zamówienia. Cenimy bowiem czas naszych Klientów. Dajemy także możliwość skorzystania z fachowego doradztwa. W sytuacji zatem, gdyby potrzebowali Państwo wskazówek w trakcie dokonywania wyboru, warto skontaktować się z nami. Serdecznie zapraszamy do składania zamówień.

Projekt i wykonanie: Gabiec.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl