Standardy ochrony małoletnich od 15.02.2024 r.
Standardy ochrony małoletnich, nowa e- publikacja

Zgodnie z art. 10 ustawy obowiązek wprowadzenia standardów musi być zrealizowany w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tzw. ustawy Kamilka - czyli do
15 sierpnia 2024 r. Jest to tak zwany okres przejściowy, na dostosowanie działalności danego podmiotu do zgodności z ustawą.
 

Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich mają:

 1. organ zarządzający:

- jednostką systemu oświaty, o której mowa w art. 2 pkt 1-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900). Należą do nich m.in. : przedszkola, szkoły i schroniska młodzieżowe;

-  inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;

 1. organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich;
   
 2. podmioty świadczące usługi hotelarskie oraz turystyczne, a także prowadzące inne miejsca zakwaterowania zbiorowego, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony małoletnich.

 

 

“Standardy ochrony małoletnich”

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. pod poz. 1606), zwana powszechnie „ustawą Kamilkową”  wprowadza m.in. zmiany w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniami przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, tym samym zobowiązuje pracodawców do opracowania i wdrożenia „Standardów ochrony małoletnich”.

Przez osobę małoletnią należy rozumieć każdą osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, co oznacza, że ten obowiązek dotyczy wszystkich placówek oświatowych opiekuńczych. Obowiązkowi podlegają także organizatorzy działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich.

„Standardy ochrony małoletnich” to dokument skonstruowany jako zbiór zasad i procedur postępowania w placówce, które mają być przestrzegane i stosowane w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego (dziecka, ucznia, wychowanka). Winien także określać organizację ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, sposób dokumentowania, zasady opracowywania planu wspierania osoby doznającej przemocy i wiele innych.

Każda placówka, zgodnie z art. 22 c ust. 7 jest zobowiązana opracować 2 wersje dokumentu: 1 - dla pracowników, rodziców;  2 - dla uczniów (małoletnich); wdrożyć i opublikować, jak niżej:

“7. Podmioty, o których mowa w art. 22b oraz w ust. 3, udostępniają standardy na swojej stronie internetowej oraz wywieszają w widocznym miejscu w swoim lokalu, w wersji zupełnej oraz skróconej, przeznaczonej dla małoletnich. Wersja skrócona zawiera informacje istotne dla małoletnich.”

z zachowaniem zasady, że wersja „skrócona” powinna być napisana językiem zrozumiałym dla małoletnich i zawierać tylko istotne dla nich treści.

Przedstawiamy Państwu ofertę gotowych opracowań:

 1. Wersja zupełna, kompletna
 2. Wersja dla małoletnich z dodatkowymi pomocniczymi materiałami
 3. „Standardy ochrony małoletnich” w Przedszkolu

Dokumenty są kompatybilne i tworzą jedną spójną, logiczną całość. Procedury są opracowane precyzyjnie, zrozumiale. 

WERSJA ZUPEŁNA (dla pracowników; rodziców) WERSJA SKRÓCONA (dla małoletnich)

Publikacja zawiera: 

 • Rozdział 1: Informacje ogólne
 • Rozdział 2: Standardy ochrony małoletnich  
 • Rozdział 3: Zasady ochrony dzieci/małoletnich przed krzywdzeniem obowiązujące  w Szkole  ………………   w ……………………….
 • Rozdział 4: Zasady i procedury podejmowania  interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego
 • Rozdział 5: Organizacja procesu ochrony małoletnich w Szkole …………
  ilość stron: 90
  cena: 189 zł brutto

Publikacja zawiera: 

 • Wprowadzenie
 • Część I – Standardy ochrony małoletnich w szkole
 • Część II – Zasady postępowania w celu ochrony małoletnich przed krzywdzeniem: 
 • Część III Ścieżki postępowania małoletniego w przypadku doznawania przez niego krzywdy. Procedury interwencyjne w szkole
 • Część IV materiał pomocniczy - Prawa dziecka, wykaz telefonów i adresów mailowych instytucji pomocowych
  ilość stron: 46
  cena: 163.8 zł brutto
KOMPLET: wersja zupełna + skrócona
cena: 299.25 zł brutto

„Standardy ochrony małoletnich” w Przedszkolu
Publikacja zawiera: 

 • Rozdział 1: Przeznaczenie dokumentu i założenia programowe 
 • Rozdział 2: Standardy ochrony dzieci
 • Rozdział 3: Zasady ochrony dzieci przed krzywdzeniem obowiązujące w Przedszkolu nr …………….   w ……………………….
 • Rozdział 4: Zasady i procedury podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia dziecka
 • Rozdział 5: Organizacja procesu ochrony małoletnich w Przedszkolu …………
 • Materiały pomocnicze
  ilość stron: 105
  cena: 189 zł brutto

NOWOŚĆ: „Standardy ochrony małoletnich” w Przedszkolu. Jedyne na rynku opracowanie dostosowane wyłącznie do przedszkoli i wieku dzieci! Zawiera dodatkowo materiały pomocnicze dla wychowawców grup przedszkolnych. Ułatwią one informowanie dzieci o sposobach zgłaszania przemocy, prowadzenia rozmów z dzieckiem będącym w trudnej sytuacji oraz zapoznanie rodziców z dokumentem.

oferta ....

 

Projekt i wykonanie: Gabiec.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl