CENNIK

  • «
  • 1
  • »
Nazwa produktu Cena netto Cena brutto

Apteczki (13)

Apteczka sportowa / szkolna 447,22 zł 483,00 zł
Apteczka szkolna dla klasy 139,60 zł 150,77 zł
Apteczka -Punkt pierwszej pomocy (duży) 1 272,54 zł 1 374,34 zł
Apteczka do pracowni specjalistycznej 381,91 zł 469,75 zł
Apteczka biurowa 292,42 zł 315,81 zł
Apteczka podręczna 81,78 zł 88,32 zł
Apteczka podręczna - kwadratowa 88,17 zł 95,22 zł
Apteczka uniwersalna 123,44 zł 133,31 zł
Apteczka samochodowa - podstawowa 126,37 zł 136,48 zł
Apteczka samochodowa Plus 226,30 zł 244,40 zł
Apteczka podręczna mini 55,20 zł 59,62 zł
Sakiewka życia 23,51 zł 25,39 zł
Sakiewka życia na suwak 23,51 zł 25,39 zł

Druki szkolne (7)

Teczka kartonowa z nadrukiem Nagroda Dyrektora Szkoły / biała 5,59 zł 6,88 zł
Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego 0,49 zł 0,60 zł
Zaświadczenie o zawodzie 0,40 zł 0,49 zł
Zaświadczenie o przebiegu nauczania 0,38 zł 0,47 zł
Zaświadczenie o odbyciu stażu uczniowskiego 0,46 zł 0,57 zł
Książka kontroli (miękka oprawa) 7,98 zł 9,82 zł
Księga kontroli (twarda oprawa) 17,99 zł 22,13 zł

Druki szkolne / Arkusze ocen (1)

Księga Arkuszy Ocen 4,89 zł 6,02 zł

Druki szkolne / Arkusze ocen / Wypełniane komputerowo (12)

Arkusz ocen dla słuchaczy szkoły dla dorosłych MEN-I/54/2 0,63 zł 0,77 zł
Arkusz ocen dla słuchaczy szkoły policealnej MEN-I/53/2 0,63 zł 0,77 zł
Arkusz ocen dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy MEN-I/47/2 0,63 zł 0,77 zł
Arkusz ocendla uczniów LO dla młodzieży MEN-I/48/2 0,63 zł 0,77 zł
Arkusz ocen dla Uczniów MEN-I/46/1 0,63 zł 0,77 zł
Arkusz ocen dla uczniów dotychczasowego trzyletniego LO dla młodzieży MEN-I/42b/2 0,54 zł 0,67 zł
Arkusz Ocen dla Uczniów Szkoły Podstawowej MEN-I/44/1 0,63 zł 0,77 zł
Arkusz ocen dla słuchaczy Szkoły dla dorosłych MEN-I/47b/2 0,54 zł 0,67 zł
Arkusz ocen dla uczniów szkoły branżowej II stopnia MEN-I/52/2 0,63 zł 0,77 zł
Arkusz ocen dla uczniów szkoły branżowej I stopnia MEN-I/51/2 0,63 zł 0,77 zł
Arkusz ocen dla uczniów dotychczasowego czteroletniego technikum MEN-I/44b/2 0,63 zł 0,77 zł
Arkusz ocen dla uczniów technikum MEN-I/50/2 0,70 zł 0,86 zł

Druki szkolne / Arkusze ocen / Wypełniane ręcznie (12)

Arkusz Ocen dla Uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do Szkoły Podstawowej MEN-I/35/1 1,14 zł 1,40 zł
Arkusz ocen dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego MEN-I/42a/2 0,72 zł 0,89 zł
Arkusz ocen dla słuchaczy Szkoły dla dorosłych MEN-I/47a/2 0,93 zł 1,15 zł
Arkusz ocen Szkoła Podstawowa MEN-I/36/2 dla uczniów szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy 0,80 zł 0,99 zł
Arkusz ocen dla technikum MEN-I/39/2 1,54 zł 1,90 zł
Arkusz ocen dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży MEN-I/37/2 0,93 zł 1,15 zł
Arkusz ocen dla uczniów branżowej szkoły I stopnia MEN-I/40/2 0,89 zł 1,09 zł
Arkusz ocen dla słuchaczy szkoły policealnej MEN-I/42/2 1,00 zł 1,23 zł
Arkusz ocen dla uczniów branżowej szkoły II stopnia MEN-I/41/2 0,98 zł 1,20 zł
Arkusz ocen dla słuchaczy szkoły dla dorosłych MEN-I/43/2 0,98 zł 1,20 zł
Arkusz Ocen Ucznia Technikum MEN-I/44a/2 0,93 zł 1,15 zł
Arkusz Ocen dla Uczniów Szkoły Podstawowej MEN-I/33/1 1,10 zł 1,35 zł

Druki szkolne / Dla kolegiów i nauczycieli (7)

Świadectwo dot. postępowań kwalifikacyjnych na stopie specjalizacjii zawodowej nauczyciela MEN-II/200 0,28 zł 0,35 zł
Zaświadczenie o akceptacji Komisji Kwalifikacji na stopień nauczyciela 0,49 zł 0,60 zł
Zaświadczenie o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 0,49 zł 0,60 zł
Akt nadania stopnia nauczyciela (kontraktowego lub dyplomowanego) 0,45 zł 0,55 zł
Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego (po egzaminie) 0,45 zł 0,55 zł
Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego 0,45 zł 0,55 zł
Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego 0,45 zł 0,55 zł

Druki szkolne / Druki uzupełniające (1)

Rejestr wyjść grupowych uczniów MEN-RW 9,51 zł 11,70 zł

Druki szkolne / Druki uzupełniające / Druki biblioteczne (25)

Karta katalogowa 0,20 zł 0,24 zł
Karta książki 0,41 zł 0,51 zł
Karta czytelnika 0,22 zł 0,27 zł
Księga inwentarzowa księgozbioru (karton.) 9,17 zł 11,28 zł
Rejestr ubytków biblioteki 7,97 zł 9,80 zł
Załącznik do protokołu skontrum 0,41 zł 0,50 zł
Księga inwentarzowa księgozbioru 100k 19,70 zł 24,23 zł
Księga inwentarzowa księgozbioru 200k 32,81 zł 40,36 zł
Arkusz kontroli PU-B 171 0,67 zł 0,82 zł
Rejestr przybytków 0,41 zł 0,50 zł
Protokół komisji 0,28 zł 0,34 zł
Upomnienie 0,24 zł 0,30 zł
Dziennik biblioteki publicznej 8,46 zł 10,41 zł
Rewers wypożyczeń 3,30 zł 4,06 zł
Karta biblioteczna PU-B-191 0,16 zł 0,20 zł
Karta biblioteczna PU-B-192 0,16 zł 0,20 zł
Karta akcesyjna dziennika 0,15 zł 0,19 zł
Karta akcesyjna tygodnika 0,15 zł 0,19 zł
Karta akcesyjna dwutygodnika 0,15 zł 0,19 zł
Karta akcesyjna miesięcznika 0,15 zł 0,19 zł
Karta akcesyjna dwumiesięcznika 0,15 zł 0,19 zł
Karta akcesyjna kwartalnika 0,15 zł 0,19 zł
Kontrola wypożyczeń 0,39 zł 0,48 zł
Kieszonka do karty czytelnika 2,72 zł 3,35 zł
Kieszonka do karty książki 1,91 zł 2,35 zł

Druki szkolne / Druki uzupełniające / Druki materiałowo-rozrachunkowe (5)

Karta odzieżowa wychowanka 0,62 zł 0,76 zł
Księga materiałowa placówki wczasów 5,98 zł 7,35 zł
Zapotrzebowanie żywnościowe 5,33 zł 6,55 zł
Księga kasowa placówki wypoczynku dzieci i młodzieży 5,38 zł 6,62 zł
Karta wycieczki 0,22 zł 0,27 zł

Druki szkolne / Druki uzupełniające / Dzienniki (5)

Księga ewidencji dzieci 20,41 zł 25,10 zł
Księga uczniów 20,94 zł 25,76 zł
Zeszyt obserwacji 7,00 zł 8,61 zł
Dziennik przeprowadzonych zajęć na kartę rowerową 7,85 zł 9,65 zł
Dziennik zajęć i organizacji wczesnego wspomagania grupy 7,72 zł 9,50 zł

Druki szkolne / Druki uzupełniające / Ewidencja (7)

Ewidencja ilościowa 19,98 zł 24,57 zł
Zaświadczenie dla młodocianych pracowników uczniów szkół zasadniczych o ukończeniu turnusu w ośrodku doskonalenia zawodowego 0,41 zł 0,50 zł
Skierowanie 1,22 zł 1,50 zł
Wkładka do dziennika lekcyjnego 0,48 zł 0,59 zł
Karta indywidualnych zajęć praktycznych 0,44 zł 0,54 zł
Plan przejścia uczniów i młodocianych pracowników przez działy szkoleniowe 0,53 zł 0,65 zł
Karta ewidencji rocznej czasu pracy A4 0,62 zł 0,76 zł

Druki szkolne / Druki uzupełniające / Inne (71)

Arkusz spisu z natury 0,61 zł 0,75 zł
Arkusz spisu z natury (samok.) 18,24 zł 22,44 zł
Bon obiadowy 0,21 zł 0,26 zł
Faktura VAT 8,58 zł 10,55 zł
Faktura VAT 2/3 A4 10,82 zł 13,31 zł
Faktura VAT A4 17,19 zł 21,14 zł
Godło RP 6,65 zł 8,18 zł
Godło RP A3 8,67 zł 10,67 zł
Kasa przyjmie KP 4,52 zł 5,56 zł
Kasa wypłaci KW 4,52 zł 5,56 zł
Karta kontowa ilościowo-wartościowa 0,33 zł 0,41 zł
Karta urlopowa (bloczek) A6 4,29 zł 5,28 zł
Kartoteka urlopowa 0,33 zł 0,41 zł
Ewidencja czasu pracy- miesięczna 0,54 zł 0,67 zł
Roczna karta ewidencji obecności w pracy A4 0,62 zł 0,76 zł
Kartoteka do PKZP 0,58 zł 0,71 zł
Karta kontowa KTM 0,33 zł 0,41 zł
Statystyczna karta wypadku 0,38 zł 0,47 zł
Kartoteka odpłatności za przedszkole 0,63 zł 0,78 zł
Karty wynagrodzeń pracowników budżetowych 0,63 zł 0,78 zł
Kwestionariusz osobowy dla pracownika 11,96 zł 14,71 zł
Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie 11,96 zł 14,71 zł
Kwitariusz przychodowy A4 17,39 zł 21,39 zł
Kwitariusz przychodowy A5 12,61 zł 15,51 zł
Lista obecności 11,96 zł 14,71 zł
Magazyn przyjmie 9,69 zł 11,92 zł
Magazyn wyda 9,69 zł 11,92 zł
Orzeczenie o potrzebie kształcenia socjalnego 0,46 zł 0,57 zł
Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zespołowych/indywidualnych 0,46 zł 0,57 zł
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 0,46 zł 0,57 zł
Rejestr wydanych duplikatów świadectw 20,11 zł 24,73 zł
Osiągnięcia edukacyjne ucznia klasy... 0,42 zł 0,52 zł
Karta indywidualnych potrzeb ucznia 0,58 zł 0,71 zł
Zeszyt kontaktów z rodzicami 4,76 zł 5,85 zł
Polecenie przelewu - bloczek samokopia 4,72 zł 5,81 zł
Polecenie przelewu - podatki - bloczek samokopia 4,72 zł 5,81 zł
Polecenie przelewu - ZUS - bloczek samokopia 4,72 zł 5,81 zł
Polecenie wyjazdu służbowego 6,43 zł 7,91 zł
Pracownicza książeczka zdrowia 4,02 zł 4,95 zł
Potwierdzenie zmiany stanowiska - uposażenia 3,26 zł 4,01 zł
Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku 1,16 zł 1,43 zł
Rozliczenie godzin ponadwymiarowych 0,16 zł 0,20 zł
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem 10,96 zł 13,48 zł
Rozwiązanie umowy o pracę - skrócony okres wypowiedzenia 10,96 zł 13,48 zł
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 10,96 zł 13,48 zł
Roczna karta ewidencji obecności w pracy A5 0,33 zł 0,41 zł
Rozliczenie zaliczki 3,15 zł 3,88 zł
Rachunek uproszczony A5 8,58 zł 10,55 zł
Rachunek uproszczony A6 4,32 zł 5,31 zł
Skoroszyt 2,52 zł 3,10 zł
Skorowidz 100k. 15,86 zł 19,51 zł
Skorowidz 200k. 22,01 zł 27,07 zł
Skorowidz 100k. A4 22,04 zł 27,11 zł
Skorowidz 200k. A4 26,36 zł 32,42 zł
Świadectwo pracy 11,96 zł 14,71 zł
Teczka akt osobowych 25,50 zł 31,36 zł
Teczka akt osobowych (karton.) 7,69 zł 9,46 zł
Teczka do dokumentów A4 wiązana 2,22 zł 2,73 zł
Umowa o pracę dla nauczycieli 11,96 zł 14,71 zł
Umowa zlecenie 17,64 zł 21,70 zł
Umowa o dzieło 17,19 zł 21,14 zł
Upoważnienie 3,26 zł 4,01 zł
Wypowiedzenie warunków umowy o pracę 10,37 zł 12,75 zł
Wniosek o zaliczkę 3,15 zł 3,88 zł
Wniosek o pożyczkę 4,62 zł 5,68 zł
Zawiadomienie dla WKU 0,37 zł 0,46 zł
Zaświadczenie o zatrudnieniu 3,15 zł 3,88 zł
Zaświadczenie uczniowskie 3,26 zł 4,01 zł
Zbiór arkuszy ocen MEN II/163 0,27 zł 0,33 zł
Ewidencja Wydanych Delegacji 20,02 zł 24,63 zł
Pocztowa Książka Nadawcza 8,05 zł 9,90 zł

Druki szkolne / Druki uzupełniające / Księgi, książki, rejestry, dzienniki (63)

Dziennik ewidencyjny - kancelarie tajne 19,01 zł 23,38 zł
Dziennik korespondencyjny 100k 19,31 zł 23,75 zł
Dziennik korespondencyjny 200k 32,98 zł 40,56 zł
Dziennik budowy 28k. 16,13 zł 19,84 zł
Dziennik budowy 68k. 17,44 zł 21,45 zł
Dziennik zajęć środowiskowego domu samopomocy 17,50 zł 21,52 zł
Ewidencja wydanych zaświadczeń 26,99 zł 33,20 zł
Ewidencja obecności w środowiskowym domu samopomocy 11,87 zł 14,60 zł
Książka ewidencji broni 11,45 zł 14,08 zł
Księga kasowa 19,70 zł 24,23 zł
Książka protokołów Rady Pedagogicznej 29,35 zł 36,10 zł
Książka protokołów Rady Rodziców 29,35 zł 36,10 zł
Książka przychodów i rozchodów Rady Rodziców 19,78 zł 24,33 zł
Książka uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli 33,63 zł 41,36 zł
Książka obiektu budowlanego 11,18 zł 13,75 zł
Książka obmiaru robót 16,05 zł 19,74 zł
Książka kontroli sanitarnej 5,21 zł 6,41 zł
Książka zdawczo-odbiorcza kluczy 20,51 zł 25,23 zł
Książka meldunkowa 19,98 zł 24,57 zł
Księga zarządzeń 19,78 zł 24,33 zł
Księga uchwał Rady Pedagogicznej 26,53 zł 32,63 zł
Księga uchwał Rady Rodziców 23,17 zł 28,50 zł
Księga absolwentów 32,26 zł 39,68 zł
Księga absolwentów szkoły zawodowej 20,98 zł 25,80 zł
Księga druków ścisłego zarachowania 12,59 zł 15,48 zł
Księga doręczeń przesyłek miejscowych 19,75 zł 24,29 zł
Księga ewidencji osób przystępujących do egzaminu na tytuł mistrza 20,13 zł 24,76 zł
Księga inwentarzowa 100k. 19,70 zł 24,23 zł
Księga inwentarzowa 200k. 33,21 zł 40,85 zł
Księga inwentarzowa (karton.) 10,26 zł 12,62 zł
Księga środków trwałych 12,36 zł 15,20 zł
Księga wychowanków 20,27 zł 24,93 zł
Księga pamiątkowa A4 59,80 zł 73,55 zł
Księga ewidencji osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego 20,13 zł 24,76 zł
Kronika A4 57,96 zł 71,29 zł
Kronika A3 122,22 zł 150,33 zł
Rejestr wydanych indeksów 19,78 zł 24,33 zł
Rejestr wydanych dyplomów i świadectw 14,50 zł 17,83 zł
Rejestr wydanych zaświadczeń 19,78 zł 24,33 zł
Rejestr wydanych legitymacji 19,78 zł 24,33 zł
Rejestr nieobecności w pracy 19,78 zł 24,33 zł
Rejestr wydanych świadectw 19,70 zł 24,23 zł
Rejestr wydanych dyplomów zawodowych 18,64 zł 22,93 zł
Rejestr wydanych świadectw zawodowych 19,70 zł 24,23 zł
Rejestr dzienników, książek i teczek 20,59 zł 25,33 zł
Rejestr skarg i wniosków 19,78 zł 24,33 zł
Rejestr wypadków przy pracy 12,20 zł 15,01 zł
Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy 7,74 zł 9,52 zł
Rejestr zatrudnionych nauczycieli 19,70 zł 24,23 zł
Rejestr zatrudnionych pracowników 19,70 zł 24,23 zł
Rejestr wejść i wyjść 19,70 zł 24,23 zł
Rejestr wydanych legitymacji służbowych nauczyciela 11,99 zł 14,75 zł
Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli 19,70 zł 24,23 zł
Rejestr wydanych kart rowerowych i motorowerowych 19,70 zł 24,23 zł
Rejestr przesyłek wpływających 19,70 zł 24,23 zł
Rejestr przesyłek wychodzących 19,70 zł 24,23 zł
Rejestr upoważnień i pełnomocnictw 16,40 zł 20,17 zł
Rejestr szkoleń 14,80 zł 18,20 zł
Szkolny rejestr rozrachunku świadectw 12,59 zł 15,48 zł
Szkolny rejestr druków ścisłego zarachowania 12,59 zł 15,48 zł
Złota księga 55,20 zł 67,90 zł
Zeszyt zajęć praktycznych 5,13 zł 6,31 zł
Wniosek Urlopowy ( bloczek ) A6 3,89 zł 4,78 zł

Druki szkolne / Druki uzupełniające / Organizacja (27)

Organizacja szkoły podstawowej A3 (2 str.) 0,65 zł 0,80 zł
Przydział przedmiotów nauczania SP 0,60 zł 0,74 zł
Organizacja szkoły podstawowej A2 (2 str.) 1,02 zł 1,25 zł
Organizacja gimnazjum 0,81 zł 1,00 zł
Organizacja liceum ogólnokształcącego 1,02 zł 1,25 zł
Organizacja liceum profilowanego 1,02 zł 1,25 zł
Arkusz organizacji szkoły branżowej I stopnia A2 (2 str.) 0,93 zł 1,15 zł
Organizacja średniej szkoły zawodowej 1,02 zł 1,25 zł
Organizacja szkoły specjalnej 1,02 zł 1,25 zł
Organizacja domu dziecka 0,63 zł 0,77 zł
Organizacja przedszkola 0,65 zł 0,80 zł
Organizacja placówki wychowania pozaszkolnego 0,65 zł 0,80 zł
Arkusz organizacyjny kolegiów nauczycielskich i nauczycielskiego kolegium języków obcych 0,81 zł 1,00 zł
Arkusz organizacyjny bursy i internatu 0,41 zł 0,50 zł
Przydział czynności nauczycieli, arkusz zatrudnienia nauczycieli praktycznej nauki zawodu dla szkół zatrudniających do 45 nauczycieli 0,53 zł 0,65 zł
Przydział czynności nauczycieli, arkusz zatrudnienia nauczycieli praktycznej nauki zawodu dla szkół zatrudniających ponad 45 nauczycieli 0,93 zł 1,15 zł
Przydział czynności nauczycieli w szkole zaocznej, dla szkół zawowdowych dla pracujących oraz dla studiów nauczycielskich zaocznych 0,93 zł 1,15 zł
Zawiadomienie o przekazaniu ucznia/potwierdzenie przyjęcia ucznia 0,41 zł 0,50 zł
Zawiadomienie o zameldowaniu dziecka 0,15 zł 0,19 zł
Zawiadomienie o przyjęciu dziecka 0,20 zł 0,25 zł
Karta kwalifikacyjna obiektu 0,67 zł 0,82 zł
Imienny wykaz dzieci, które kończą 6 lat życia 0,37 zł 0,45 zł
Karta oceny pracy 0,54 zł 0,66 zł
Arkusz organizacji poradni 0,47 zł 0,58 zł
Sprawozdanie z wypadków 0,37 zł 0,46 zł
Tygodniowy plan zajęć A2 1,12 zł 1,38 zł
Tygodniowy plan zajęć A1 4,51 zł 5,55 zł

Druki szkolne / Druki uzupełniające / Tok nauki (10)

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola, świetlicy, półinternatu 0,40 zł 0,49 zł
Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku 0,40 zł 0,49 zł
Karta informacyjna wychowanka pogotowia opiekuńczego 0,67 zł 0,82 zł
Skierowanie dziecka do placówki wychowawczej 0,42 zł 0,52 zł
Kwestionariusz 0,20 zł 0,24 zł
Protokół powypadkowy 0,42 zł 0,52 zł
Rejestr wypadków uczniów 10,76 zł 13,24 zł
Wywiad społeczny 0,41 zł 0,50 zł
Decyzja w sprawie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki 0,38 zł 0,47 zł
Karta zapisu dziecka do przedszkola 0,48 zł 0,59 zł

Druki szkolne / Dyplomy ozdobne (22)

Dyplom ukończenia oddziału przedszkolnego (z nadrukowanym tekstem) 2,04 zł 2,51 zł
Dyplom ukończenia oddziału przedszkolnego (bez wydrukowanego tekstu) 2,04 zł 2,51 zł
Dyplom "Witaj szkoło" 2,04 zł 2,51 zł
Dyplom pasowania na ucznia 2,04 zł 2,51 zł
Dyplom wzorowego ucznia 2,04 zł 2,51 zł
Dyplom bardzo dobrego ucznia 2,04 zł 2,51 zł
Dyplom uznania dla rodziców wzorowego ucznia 2,04 zł 2,51 zł
Dyplom młodego czytelnika 2,04 zł 2,51 zł
Dyplom młodego matematyka 2,04 zł 2,51 zł
Dyplom ukończenia I klasy 2,04 zł 2,51 zł
Dyplom ukończenia II klasy 2,04 zł 2,51 zł
Dyplom ukończenia III klasy 2,04 zł 2,51 zł
Dyplom ukończenia szkoły podstawowej 2,04 zł 2,51 zł
Dyplom absolwenta 2,04 zł 2,51 zł
Dyplom sportowy 2,04 zł 2,51 zł
Dyplom oficjalny (z godłem RP) 2,04 zł 2,51 zł
Dyplom ozdobny uniwersalny 2,04 zł 2,51 zł
List gratulacyjny (z nadrukowanym tekstem) 2,04 zł 2,51 zł
List gratulacyjny (bez wydrukowanego tekstu) 2,04 zł 2,51 zł
List pochwalny (z wydrukowanym tekstem) 2,04 zł 2,51 zł
List pochwalny (bez wydrukowanego tekstu) 2,04 zł 2,51 zł
Podziękowanie z wydrukowanym tekstem 2,04 zł 2,51 zł

Druki szkolne / Gilosze do świadectw (8)

Gilosz do świadectw dwustronnych (różne kolory) 0,30 zł 0,37 zł
Gilosz do świadectw dwustronnych z wyróżnieniem (różne kolory) 0,32 zł 0,39 zł
Gilosz do świadectw czterostronnych 0,41 zł 0,50 zł
Gilosz do świadectw czterostronnych z wyróżnieniem 0,42 zł 0,52 zł
Gilosz do zaświadczeń (zielony) 0,30 zł 0,37 zł
Gilosz do zaświadczeń zielony UE 0,48 zł 0,59 zł
Gilosz do świadectw dwustronnych (różowy) 0,30 zł 0,37 zł
Gilosz zielony dwustronny do świadectw z wyróżnieniem 0,36 zł 0,44 zł

Druki szkolne / Indeksy (4)

Indeks dla słuchaczy szkół dla dorosłych MEN-I/31/2 4,26 zł 5,24 zł
Indeks dla uczniów szkoły policealnej i branżowej szkoły II stopnia MEM-I/32/2 4,36 zł 5,36 zł
Indeks dla słuchaczy szkół dla dorosłych, z wyjątkiem szkoły policealnej dloa dorosłcyh MEN-I/34/2 2,93 zł 3,60 zł
Indeks dla dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych MEN-I/35/2 2,93 zł 3,60 zł

Druki szkolne / Karta rowerowa (2)

Karta rowerowa 0,89 zł 1,10 zł
Arkusz zaliczeń (karta rowerowa) 0,37 zł 0,45 zł

Druki szkolne / Legitymacje szkolne (7)

Legitymacja dla uczniów niepełnosprawnych MEN-I/3-N 0,32 zł 0,39 zł
Legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych MEN-I/5 0,32 zł 0,39 zł
Legitymacja dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego zaśw.MI/2002 0,32 zł 0,39 zł
Legitymacja szkolna - gilosz z nadrukowanym rewersem 2,85 zł 3,50 zł
Legitymacja dla uczniów wszystkich typów szkół, z wyjątkiem szkół policealnych i szkół dla dorosłych oraz uczniów niepełnosprawnych MEN-I/1 0,32 zł 0,39 zł
Legitymacja dla uczniów szkół policealnych i słuchaczy szkół dla dorosłych, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych MEN-I/2 0,32 zł 0,39 zł
Gilosz do legitymacji bez rewersu A 4 2,44 zł 3,00 zł

Druki szkolne / Teczki ozdobne (8)

Teczka dyplomowa ze złoconym godłem RP 15,11 zł 18,59 zł
Teczka dyplomowa bez nadruku z twardą oprawą 13,28 zł 16,34 zł
Teczka dyplomowa z nadrukiem 15,02 zł 18,47 zł
Teczka kartonowa z nadrukiem "DYPLOM" / biała 4,49 zł 5,52 zł
Teczka kartonowa z nadrukiem "DYPLOM" / kolorowa 5,54 zł 6,82 zł
Teczka kartonowa z nadrukiem "ŚWIADECTWO" /biała 4,49 zł 5,52 zł
Teczka kartonowa z nadrukiem "ŚWIADECTWO" / kolorowa 5,54 zł 6,82 zł
Teczka kartonowa z nadrukiem "NAGRODA DYREKTORA SZKOŁY"/ kolorowa 5,89 zł 7,25 zł

Druki szkolne / Zaświadczenia (14)

Zaświadczenie o ukończeniu kursu (papier biały) 0,37 zł 0,45 zł
Zaświadczenie o ukończeniu kursu (gilosz zielony) 0,49 zł 0,60 zł
Zaświadczenie o ukończeniu kursu (gilosz zielony + logo UE) 0,95 zł 1,17 zł
Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych (papier biały) 0,36 zł 0,44 zł
Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych (gilosz zielony) 0,49 zł 0,60 zł
Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych (papier biały) 0,37 zł 0,45 zł
Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych (gilosz zielony) 0,49 zł 0,60 zł
Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (papier biały) 0,36 zł 0,44 zł
Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (gilosz zielony) 0,49 zł 0,60 zł
Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników (papier biały) 0,37 zł 0,45 zł
Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników (gilosz zielony) 0,49 zł 0,60 zł
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP (gilosz zielony) 0,87 zł 1,07 zł
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP UE (gilosz zielony) 0,95 zł 1,17 zł
Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego MEN-I/73 0,30 zł 0,37 zł

Druki szkolne / Świadectwa szkolne (10)

Świadectwo szkolne MEN-I/23/2 0,34 zł 0,42 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/25b/2 0,34 zł 0,42 zł
Świadectwo szkolne dla uczniów branżowej szkoły I stopnia MEN-I/25/2 0,34 zł 0,42 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/26-w/2 0,42 zł 0,52 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/24-w/2 0,42 zł 0,52 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/23b/2 0,34 zł 0,42 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/24b-w/2 0,42 zł 0,52 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/26b-w/2 0,42 zł 0,52 zł
Gilosz szary na duplikaty 0,40 zł 0,49 zł
Zaświadczenie ( o uczęszczaniu do oddziału przygotowawczego ) - uczniowie z Ukrainy NA GILOSZU 0,49 zł 0,60 zł

Druki szkolne / Świadectwa szkolne / Liceum Ogólnokształcące (6)

Świadectwo szkolne MEN-I/23a/2 0,34 zł 0,42 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/23a-w/2 0,42 zł 0,52 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/24-SZ/2 0,34 zł 0,42 zł
Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego MEN-I/24a-SZ/2 0,34 zł 0,42 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/13/2 0,34 zł 0,42 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/14-w/2 0,42 zł 0,52 zł

Druki szkolne / Świadectwa szkolne / Szkoła podstawowa (11)

Świadectwo szkolne promocyjne szkoły podstawowej MEN-I/2-SZ/1 0,34 zł 0,42 zł
Świadectwo dla uczniów szkoły podstawowej MEN-I/8/1 0,34 zł 0,42 zł
Świadectwo szkolne dla uczniów szkoły podstawowej MEN-I/9-w/1 0,42 zł 0,52 zł
Świadectwo szkolne dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy MEN-I/10/1 0,34 zł 0,42 zł
Świadectwo szkolne dla uczniów z niesprawnością intelektualną MEN-I/11/1 0,34 zł 0,42 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/12-SZ/1 0,34 zł 0,42 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/1/1 0,34 zł 0,42 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/3/1 0,34 zł 0,42 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/4-w/1 0,42 zł 0,52 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/6/1 0,34 zł 0,42 zł
Świadectwo szkolne promocyjne dla uczniów klas VII oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w szkołach podstawowach dla dzieci i młodzieży MEN-I/5/1 0,34 zł 0,42 zł

Druki szkolne / Świadectwa szkolne / Szkoła specjalna (2)

Świadectwo szkolne MEN-I/28/2 0,34 zł 0,42 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/29/2 0,34 zł 0,42 zł

Druki szkolne / Świadectwa szkolne / Szkoły uzupełniające (1)

Świadectwo szkolne MEN-I/30/2 0,34 zł 0,42 zł

Druki szkolne / Świadectwa szkolne / Technikum (6)

Świadectwo szkolne MEN-I/19/2 0,57 zł 0,70 zł
Świadectwo szkolne promocyjne technikum MEN-I/27a/2 0,57 zł 0,70 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/27a-w/2 0,61 zł 0,75 zł
Świadectwo ukończenia technikum MEN-I/28a/2 0,57 zł 0,70 zł
Świadectwo ukończenia technikum MEN-I/28a-w/2 0,61 zł 0,75 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/20-w/2 0,61 zł 0,75 zł

Dzienniki szkolne (2)

Dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych 8,54 zł 10,50 zł
Dziennik Zajęć Świetlicy MEN-DSW 16,75 zł 20,60 zł

Dzienniki szkolne / Dzienniki innych zajęć (4)

Dziennik Zajęć Pozalekcyjnych MEN-DZP 9,11 zł 11,20 zł
Dziennik Zajęć Szkoły Stacjonarnej ( dla dorosłych) 24,93 zł 30,67 zł
Dziennik innych zajęć 6,17 zł 7,59 zł
Dziennik Zajęć MEN-I/6(U) 6,49 zł 7,98 zł

Dzienniki szkolne / Dzienniki lekcyjne (19)

Dziennik Lekcyjny Edukacja Wczesnoszkolna dla klas I-III Szkoły Podstawowej MEN-II/2020 19,92 zł 24,50 zł
Dziennik Lekcyjny dla Szkoły Podstawowej IV-VI MEN-III/2016 18,13 zł 22,30 zł
Dziennik Lekcyjny dla Szkoły Podstawowej IV-VI Wyd. I 18,13 zł 22,30 zł
Dziennik Lekcyjny dla Gimnazjum Wyd. I 18,13 zł 22,30 zł
Dziennik Zajęć Szkoły Stacjonarnej ( dla dorosłych) 24,93 zł 30,67 zł
Dziennik lekcyjny dla Szkół Branżowych I stopnia 24,12 zł 29,67 zł
Dziennik Zajęć Przedszkola MEN I/1 (godzinowy) 20,33 zł 25,00 zł
Dziennik Lekcyjny dla klas I-III Szkoły Podstawowej - układ na stronie - wszystkie edukacje dla jednego ucznia MEN I/2 24,31 zł 29,90 zł
Dziennik Lekcyjny dla klas I-III Szkoły Podstawowej z rozbudowanymi działami dot. oceny osiągnięć uczniów z poszczególnych działów edukacji MEN I/2a 21,61 zł 26,58 zł
Dziennik Lekcyjny dla klas IV-VIII Szkoły Podstawowej, wszystkich klas Gimnazjum, Liceum, oraz szkół zawodowych wszystkich typów MEN I/3 (ośmiogodzinny) 22,95 zł 28,23 zł
Dziennik Lekcyjny dla klas IV-VIII Szkoły Podstawowej, wszystkich klas Gimnazjum, Liceum, oraz szkół zawodowych wszystkich typów MEN I/3 (jedenastogodzinny) 21,78 zł 26,79 zł
Dziennik Lekcyjny dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej, wszystkich klas Gimnazjum, Liceum, oraz szkół zawodowych wszystkich typów MEN I/3 (ośmiogodzinny - 6 dniowy) 21,78 zł 26,79 zł
Dziennik Zajęć Przedszkola MEN-I (całoroczny) pomarańczowy 24,23 zł 29,80 zł
Dziennik zajęć (wychowawczych I/5) 15,00 zł 18,45 zł
Dziennik Lekcyjny MEN-III/2020 (klasy 4-8, LO,Tech) 19,92 zł 24,50 zł
Semestralny Dziennik Zajęć Przedszkola MEN Ia 11,30 zł 13,90 zł
Dziennik Zajęć Przedszkola MEN-I (całoroczny) zielony 24,23 zł 29,80 zł
Dziennik Zajęć Przedszkola MEN-I (całoroczny) czerwony 24,23 zł 29,80 zł
Dziennik Zajęć Przedszkola MEN-I (całoroczny) niebieski 24,23 zł 29,80 zł

Dzienniki szkolne / Dzienniki pozostałe (50)

Dziennik Wychowawcy MEN-DW 9,02 zł 11,10 zł
Organizacja Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN-OPPP 8,37 zł 10,30 zł
Dziennik Zajęć Pozalekcyjnych MEN-DZP 9,11 zł 11,20 zł
Dziennik Nauczania Indywidualnego MEN-DNI 8,54 zł 10,50 zł
Dziennik Pedagoga/Psychologa MEN-DPed 22,36 zł 27,50 zł
Dziennik Zajęć Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy MEN-KKZ 21,38 zł 26,30 zł
Ewidencja Zaświadczeń o ukończeniu kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych MEN-EKKZ 13,82 zł 17,00 zł
Księga Kontroli Wewnętrznej MEN-KKW 9,59 zł 11,80 zł
Rejestr Upoważnień MEN-RU 21,14 zł 26,00 zł
Księga Zastępstw MEN-KZ 24,07 zł 29,60 zł
Ewidencja Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia MEN-KIPU/2015 12,93 zł 15,90 zł
Dziennik zajęć szkolnego doradcy zawodowego 18,90 zł 23,25 zł
Dziennik żywieniowy przedszkola 9,50 zł 11,68 zł
Dziennik praktycznej nauki zawodu 6,73 zł 8,28 zł
Dziennik praktyki zawodowej 5,17 zł 6,36 zł
Dziennik biblioteki szkolnej 8,12 zł 9,99 zł
Dziennik szkoły Zaocznej 19,54 zł 24,04 zł
Dziennik placówki wypoczynku (kolonijny) 4,98 zł 6,12 zł
Dziennik internatu 16,72 zł 20,57 zł
Dziennik zajęć logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych 7,71 zł 9,48 zł
Dziennik zajęć dodatkowych i kursów 6,55 zł 8,06 zł
Dziennik zajęć pedagoga szkolnego (psychologa) dla planowania i organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w szkołach i innych placówkach 18,37 zł 22,59 zł
Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 8,05 zł 9,90 zł
Dziennik zajęć zespołu korekcyjno-wyrównawczego 7,49 zł 9,21 zł
Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołu 8,26 zł 10,16 zł
Dziennik grupowych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania MEN-GWWR 9,27 zł 11,40 zł
Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych MEN-IRW 10,08 zł 12,40 zł
Dziennik zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych MEN-ZRW 9,67 zł 11,90 zł
Dziennik Zajęć Świetlicy Szkolnej (twarda oprawa) 20,37 zł 25,05 zł
Dziennik Szkoły Zaocznej (nowy) 24,39 zł 30,00 zł
Dziennik Indywidualnego Nauczania 7,48 zł 9,20 zł
Dziennik zajęć nauczyciela - godziny dodatkowe 8,09 zł 9,95 zł
Dziennik Indywidualnych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania 7,20 zł 8,85 zł
Dzienniczek Nauczyciela Wychowania Fizycznego 12,59 zł 15,48 zł
Dziennik Zajęć Rozwijających Uzdolnienia Uczniów (kółka zainteresowań) MEN-DZKZ 6,67 zł 8,20 zł
Dziennik Zajęć Lekcyjnych w grupie oddziałowej/ międzyoddziałowej MEN-DZL 5,53 zł 6,80 zł
Dzienniczek Wolontariusza MEN-DWol 4,23 zł 5,20 zł
Dziennik Praktyk 6,08 zł 7,48 zł
Dziennik zajęć w świetlicy szkolnej MEN-I/37(U) (twarda oprawa) 19,11 zł 23,50 zł
Dziennik Zajęć Biblioteki Szkolnej MEN-I/8(U) 7,11 zł 8,75 zł
Dziennik Zajęć Biblioteki Szkolnej (U)(twarda oprawa) MEN-I/8 13,98 zł 17,20 zł
Dziennik Innych Zajęć logopedycznych korekcyjno-kompensacyjnych MEN-I/28 (U) 8,29 zł 10,20 zł
Dziennik Indywidualnych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania MEN-IWWR 9,27 zł 11,40 zł
Dziennik Zajęć Dydaktyczno-Wyrównawczych MEN-DZDW 8,37 zł 10,30 zł
Dziennik Nauczyciela Wspomagającego MEN-DNW 10,65 zł 13,10 zł
Dziennik Zajęć Świetlicy MEN-DSW (twarda oprawa) 21,54 zł 26,50 zł
Dziennik Zajęć Specjalistycznych logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych i innych grupowych MEN-DZSL 8,70 zł 10,70 zł
Dziennik Logopedy MEN-DLog 14,72 zł 18,10 zł
Dziennik Zajęć Specjalistycznych MEN-DZS 9,19 zł 11,30 zł
Dziennik Zajęć MEN-DZ 6,42 zł 7,90 zł

Gabloty (5)

Gablota na puchary 1 382,00 zł 1 699,86 zł
Gablota na sztandar srebrna 1 119,00 zł 1 376,37 zł
Gablota na sztandar złota 1 219,00 zł 1 499,37 zł
Gablota na klucze 1 056,00 zł 1 298,88 zł
Gablota zewnętrzna 749,00 zł 921,27 zł

Gabloty / Gabloty ogłoszeniowe (8)

Gablota do ogłoszeń 369,00 zł 453,87 zł
Gablota do ogłoszeń 599,00 zł 736,77 zł
Gablota do ogłoszeń 788,00 zł 969,24 zł
Gablota do ogłoszeń 1 097,00 zł 1 349,31 zł
Gablota do ogłoszeń 959,00 zł 1 179,57 zł
Gablota wolnostojąca 1 259,00 zł 1 548,57 zł
Gablota zewnętrzna 437,00 zł 537,51 zł
Gablota zewnętrzna wolnostojąca 1 626,00 zł 1 999,98 zł

Mikroskopy szkolne (66)

Mikroskop Levenhuk 2S NG 203,21 zł 249,95 zł
Mikroskop Levenhuk Rainbow 2L PLUS 325,16 zł 399,95 zł
Mikroskop Levenhuk 2ST 406,46 zł 499,95 zł
Mikroskop Levenhuk 3ST 812,97 zł 999,95 zł
Mikroskop Levenhuk 5ST 1 300,77 zł 1 599,95 zł
Mikroskop Cyfrowy Levenhuk DTX 50 268,25 zł 329,95 zł
Mikroskop Cyfrowy Levenhuk DTX 90 438,98 zł 539,95 zł
Mikroskop Cyfrowy Levenhuk DTX 500 Mobi 609,72 zł 749,95 zł
Mikroskop Cyfrowy Levenhuk DTX 500 LCD 812,97 zł 999,95 zł
Monokularowy mikroskop Levenhuk 3S NG 227,60 zł 279,95 zł
Szkiełka nakrywkowe Levenhuk G100, 100 sztuk 24,35 zł 29,95 zł
Szkiełka podstawowe Levenhuk G50, 50 sztuk 24,35 zł 29,95 zł
Zestaw gotowych preparatów Levenhuk N20 93,46 zł 114,95 zł
Zestaw gotowych preparatów Levenhuk N38 158,50 zł 194,95 zł
Mikroskop Delta Optical BioLight 300 z kamerą Delta Optical DLT-Cam Basic 2 MP 462,60 zł 569,00 zł
Mikroskop Delta Optical BioLight 200 z dodatkowym zasilaniem + ząb rekina 234,15 zł 288,00 zł
Mikroskop Delta Optical BioLight 300,00 zł 369,00 zł
Mikroskop stereoskopowy Delta Optical StereoLight + Skrzemieniałe drewno 186,18 zł 229,00 zł
Mikroskop Delta Optical BioStage II 649,59 zł 799,00 zł
Mikroskop stereoskopowy Delta Optical Discovery 30 356,91 zł 439,00 zł
Mikroskop stereoskopowy Delta Optical Discovery 40 511,38 zł 629,00 zł
Pipeta Pasteura - 1 cm3 0,81 zł 1,00 zł
Pipeta Pasteura - 3 cm3 0,81 zł 1,00 zł
Szalka Petriego 60/15 mm 4,07 zł 5,00 zł
Szalka Petriego 90mm 4,88 zł 6,00 zł
Szalka Petriego 100/20 mm 5,69 zł 7,00 zł
Szkiełko zegarkowe 100 mm 4,07 zł 5,00 zł
Szkiełko zegarkowe 60 mm 3,25 zł 4,00 zł
Szkiełko zegarkowe 120 mm 7,32 zł 9,00 zł
Zestaw preparatów biologicznych 100 300,00 zł 369,00 zł
Zestaw preparatów biologicznych 50 145,53 zł 179,00 zł
Zestaw preparatów biologicznych 25 80,49 zł 99,00 zł
Zestaw preparatów biologicznych 15 52,85 zł 65,00 zł
Szkiełka nakrywkowe 18 x 18 mm (100 szt.) 7,32 zł 9,00 zł
Szkiełka nakrywkowe 20 x 20 mm (100 szt.) 7,32 zł 9,00 zł
Szkiełka nakrywkowe 22 x 22 mm (100 szt.) 7,32 zł 9,00 zł
Szkiełka nakrywkowe 24 x 24 mm (100 szt.) 8,94 zł 11,00 zł
Szkiełka nakrywkowe 24 x 60 mm (100 szt.) 11,38 zł 14,00 zł
Zestaw owadów i pajęczaków nr 1 Celestron 72,36 zł 89,00 zł
Zestaw owadów i pajęczaków nr 2 Celestron 72,36 zł 89,00 zł
Zestaw owadów i pajęczaków nr 3 Celestron 72,36 zł 89,00 zł
Zestaw preparacyjny Delta Optical RESEARCH 69,11 zł 85,00 zł
Zestaw preparacyjny Delta Optical DISCOVERY 39,84 zł 49,00 zł
Walizka Ekobadacza 300,00 zł 369,00 zł
Szkiełko podstawowe z łezką (1 szt.) 1,63 zł 2,00 zł
Szkiełka podstawowe z łezką (50 szt.) 56,10 zł 69,00 zł
Szkiełka podstawowe Celestron (72 szt.) 12,20 zł 15,00 zł
Zestaw uzupełniający do Walizki Ekobadacza 243,09 zł 299,00 zł
Szkiełka podstawowe cięte (50 szt.) 8,13 zł 10,00 zł
Szkiełka podstawowe cięte z polem do opisu (50 szt.) 9,76 zł 12,00 zł
Mikroskop Delta Optical BioLight 300 259,35 zł 319,00 zł
Mikroskop Levenhuk Rainbow 50L 357,68 zł 439,95 zł
Mikroskop Levenhuk Rainbow 2L 260,12 zł 319,95 zł
Mikroskop Levenhuk Rainbow 50L PLUS 406,46 zł 499,95 zł
Mikroskop Levenhuk LabZZ M101 138,17 zł 169,95 zł
Mikroskop Cyfrowy Levenhuk DTX 30 243,86 zł 299,95 zł
Zestaw do eksperymentów Levenhuk K50 81,26 zł 99,95 zł
Zestaw preparatów Levenhuk N80 „Zobacz wszystko” 203,21 zł 249,95 zł
Zestaw do eksperymentów Levenhuk N10 NG 48,74 zł 59,95 zł
Zestaw gotowych preparatów Levenhuk N18 93,46 zł 114,95 zł
Okular Levenhuk 10x/18 z celownikiem 142,24 zł 174,95 zł
Mikroskop Levenhuk LabZZ M1 81,26 zł 99,95 zł
Mikroskop Levenhuk LabZZ M2 105,65 zł 129,95 zł
Zestaw Levenhuk LabZZ MT2 z mikroskopem i teleskopem Zestaw Levenhuk LabZZ MT2 z mikroskopem i teleskopem 243,86 zł 299,95 zł
Mikroskop Levenhuk LabZZ M3 z adapterem fotograficznym 243,86 zł 299,95 zł
Mikroskop Levenhuk 1ST 203,21 zł 249,95 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne (3)

Kolory i koło barw 218,70 zł 269,00 zł
Oś liczbowa mała 89,43 zł 110,00 zł
Stojak - wieszak jezdny WIESZAKI DO MAP 153,66 zł 189,00 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / ABC Pierwsza pomoc (6)

Plansza "Pierwsza Pomoc - ABC" z przezroczystej plexi 223,21 zł 274,55 zł
Plansza "Pierwsza Pomoc - KACPER" dla dzieci na przezroczystej plexi 223,21 zł 274,55 zł
Plansza "Pierwsza Pomoc - ABC" z PCV 105,46 zł 129,72 zł
Plansza "Pierwsza Pomoc - Kacper" dla dzieci z PCV 105,46 zł 129,72 zł
Plakat "Pierwsza Pomoc - ABC" 24,68 zł 30,36 zł
Plakat Kacper "Pierwsza Pomoc - ABC" dla dzieci 24,68 zł 30,36 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Chemia i Fizyka (11)

Gęstości substancji 218,70 zł 269,00 zł
Wielkości fizyczne 218,70 zł 269,00 zł
Układ okresowy pierwiastków - fizyczny 218,70 zł 269,00 zł
Układ okresowy pierwiastków - chemiczny 218,70 zł 269,00 zł
Układ okresowy pierwiastków - strona chemiczna (stan 2017) 215,00 zł 264,45 zł
Tablica rozpuszczalności związków 215,00 zł 264,45 zł
Układ okresowy pierwiastków strona fizyczna 215,00 zł 264,45 zł
Układ słoneczny - mapa nieba 235,00 zł 246,75 zł
Układ SI język nauki i techniki 215,00 zł 264,45 zł
Aparatura laboratoryjna 234,96 zł 289,00 zł
Szkło laboratoryjne 234,96 zł 289,00 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Geografia - mapy szkolne (91)

Kraje niemieckojęzyczne 234,96 zł 289,00 zł
Świat fizyczny/polityczny 284,76 zł 299,00 zł
Relief Ziemi oi dna morskiego 275,24 zł 289,00 zł
Mapa fizyczna i polityczna Europy 284,76 zł 299,00 zł
Unia Europejska 275,24 zł 289,00 zł
Polska w Europie i Świecie 284,76 zł 299,00 zł
Polska fizyczna konturowa 275,24 zł 289,00 zł
Polska administracyjna 275,24 zł 289,00 zł
Afryka fizyczna - ang 275,24 zł 289,00 zł
Australia fizyczna w JĘZYKU ANGIELSKIM 275,24 zł 289,00 zł
Niemcy polityczne konturowe w językyu niemieckim 284,76 zł 299,00 zł
Austria polityczna w języku niemieckim 275,24 zł 289,00 zł
Austria fizyczna w język niemieckim 256,19 zł 269,00 zł
Szwajcaria fizyczna w języku niemieckim 256,19 zł 269,00 zł
Szwajcaria polityczna w języku niemieckim 275,24 zł 289,00 zł
Włochy fizyczne w języku włoskim 275,24 zł 289,00 zł
Wyspy Brytyjskie fizyczne w języku angielskim 275,24 zł 289,00 zł
USA polityczna/fizyczna w języku angielskim 284,76 zł 299,00 zł
Rumunia polityczna / konturowa 275,24 zł 289,00 zł
Rosja fizyczna w języku rosyjskim 275,24 zł 289,00 zł
Rosja polityczna w języku rosyjskim 275,24 zł 289,00 zł
Japonia i Korea fizyczne w języku angielskim 275,24 zł 289,00 zł
Kanada w jezyku angielskim 275,24 zł 289,00 zł
Mapa polityczna świata (stan na 2018) - mapa ścienna 235,00 zł 246,75 zł
Polska - ochrona przyrody i sieć ECONET 235,00 zł 246,75 zł
Mapa polityczna Europy (stan na 2019) - mapa ścienna 235,00 zł 246,75 zł
Mapa gospodarcza Europy 210,00 zł 220,50 zł
Mapa krajobrazowa Europy - mapa ścienna 204,00 zł 214,20 zł
Świat fizyczny z elementami ekologii / mapa ćwiczeniowa hipsometryczna 266,00 zł 279,30 zł
Woj. śląskie - ścienna mapa administracyjno - samochodowa 210,00 zł 220,50 zł
Województwo pomorskie - mapa administracyjna 235,00 zł 246,75 zł
Kraje basenu Morza Bałtyckiego - mapa fizyczna 235,00 zł 246,75 zł
Województwo pomorskie - mapa fizyczna i mapa Kaszub 235,00 zł 246,75 zł
Mapa konturowa Polski 235,00 zł 246,75 zł
Mapa konturowa Europy 235,00 zł 246,75 zł
Mapa konturowa Świata 235,00 zł 246,75 zł
Zachodniopomorskie - mapa fizyczna i konturowa 220,15 zł 231,16 zł
Zachodniopomorskie - mapa ekologiczna / konturowa 220,15 zł 231,16 zł
Mapa administracyjna Polski (2018) - mapa ścienna 235,00 zł 246,75 zł
Kraje basenu Morza Bałtyckiego - mapa polityczna 235,00 zł 246,75 zł
Mapa krajoznawcza Polski- historia i kultura / przyroda - dwustronna mapa ścienna 266,00 zł 279,30 zł
Antarktyda - mapa fizyczna 235,00 zł 246,75 zł
Azja - mapa fizyczna 235,00 zł 246,75 zł
Australia - mapa fizyczna 235,00 zł 246,75 zł
Ameryka Północna - mapa polityczna 235,00 zł 246,75 zł
Ameryka Północna - mapa fizyczna 235,00 zł 246,75 zł
Australia - mapa polityczna 235,00 zł 246,75 zł
Administracyjno-drogowa mapa Polski (stan na 2019) 235,00 zł 246,75 zł
Azja - mapa konturowa 235,00 zł 246,75 zł
Podkładka Mapa Administracyjna Polski 20,33 zł 25,00 zł
Rejony konfliktów na świecie 1990-2018 235,00 zł 246,75 zł
Mapa fizyczna Polski z elementami ekologii 235,00 zł 246,75 zł
Strefy klimatyczne świata 235,00 zł 246,75 zł
Krainy zoograficzne świata 235,00 zł 246,75 zł
Mapa hipsometryczna świata - ćwiczeniowa 235,00 zł 246,75 zł
Podkładka Mapa Polityczna Europy 20,33 zł 25,00 zł
Podkładka Mapa Polityczna Świata 20,33 zł 25,00 zł
Świat fizyczny z elementami ekologii 235,00 zł 246,75 zł
Unia Europejska - mapa gospodarcza 235,00 zł 246,75 zł
Mapa konturowa Ameryki Północnej i Środkowej - ścienna mapa ćwiczeniowa 235,00 zł 246,75 zł
Państwa florystyczne i formacje roślinne świata 235,00 zł 246,75 zł
Geomorfologia Polski - typy rzeźby i ich pochodzenie 235,00 zł 246,75 zł
Geologia Polski - tektonika i stratygrafia 235,00 zł 246,75 zł
Polska - przemysł i energetyka (stan na 2016) - mapa ścienna 235,00 zł 246,75 zł
Świat w 2010 roku 235,00 zł 246,75 zł
DUO Polska fizyczna z elementami ekologii / mapa hipsometryczna - mapa ścienna 204,00 zł 214,20 zł
Mapa Polski z podziałem na strefy obciążenia śniegiem - mapa ścienna 340,00 zł 357,00 zł
Mapa Polski z podziałem na strefy obiążenia wiatrem 340,00 zł 357,00 zł
Minerały i skały 146,43 zł 153,75 zł
Świat rozmieszczenie ludności - ekumena, subekumena i anekumena 235,00 zł 246,75 zł
Świat - Geologia i tektonika 235,00 zł 246,75 zł
Degradacja środowiska na świecie 235,00 zł 246,75 zł
Hydrografia świata 228,47 zł 246,75 zł
Zróżnicowanie gospodarcze i społeczne świata 235,00 zł 246,75 zł
Mapa fizyczna Europy (z elementami ekologi) 235,00 zł 246,75 zł
Mapa Hipsometryczna Europy - ćwiczeniowa 235,00 zł 246,75 zł
Zoogeografia Polski 235,00 zł 246,75 zł
Mapa krajobrazowa świata 235,00 zł 246,75 zł
Mapa administracyjna Polski / Polska fizyczna z elementami ekologii 246,00 zł 258,30 zł
Mapa administracyjna województwa kujawsko-pomorskiego (2020) 210,00 zł 220,50 zł
Woj. lubuskie mapa administracyjno-samochodowa 210,00 zł 220,50 zł
Województwo mazowieckie - ścienna mapa administracyjno-drogowa 310,00 zł 325,50 zł
Województwo podkarpackie - ścienna mapa administracyjno-drogowa 310,00 zł 325,50 zł
Woj. śląskie mapa administracyjno - samochodowa 210,00 zł 220,50 zł
Hiszpania i Portugalia fizyczna - hiszp. 234,96 zł 289,00 zł
Ameryka południowa fiz. - hiszp. 234,96 zł 289,00 zł
Australia fiz-pol. PL 186,18 zł 229,00 zł
Afryka fiz-polit. PL 186,18 zł 229,00 zł
Ameryka Płd. fiz/pol. PL 186,18 zł 229,00 zł
Ameryka Płn. fiz-pol. PL 186,18 zł 229,00 zł
Azja fiz-polit. PL 194,31 zł 239,00 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Historia (37)

Europa 1945-1999 284,76 zł 299,00 zł
Księstwo Warszawskie / Europa wojny napoleońskie 284,76 zł 299,00 zł
Rzeczpospolita w XVII i XVIII w. / Europa do połowy XVIII w. 266,00 zł 279,30 zł
Taśma czasowa z taśmą ćwiczeniową 210,00 zł 258,30 zł
Starożytny Izrael od X do VI w p.n.e. (Stary Testament) 235,00 zł 246,75 zł
Starożytny Rzym - Państwo i kultura 242,00 zł 254,10 zł
Europa wczesnośredniowieczna 235,00 zł 246,75 zł
Polska pierwszych Piastów 235,00 zł 246,75 zł
Ziemie polskie za Kaziemierza Wielkiego i Władysława Łokietka 235,00 zł 246,75 zł
Polska i Litwa za pierwszych Jagiellonów / Europa w XIV i XVw. Dwustronna mapa ścienna. 266,00 zł 279,30 zł
Rzeczpospolita po Unii Lubelskiej / Europa w XVI w . Dwustronna mapa ścienna. 266,00 zł 279,30 zł
Europa po 1945 roku 235,00 zł 246,75 zł
Unia Europejska - etapy rozszerzania 235,00 zł 246,75 zł
Unia Europejska - procesy integracji 235,00 zł 246,75 zł
Unia Europejska - strefa Schengen 235,00 zł 246,75 zł
NATO 235,00 zł 246,75 zł
1000 lat historii Polski - dziedzictwo narodowe (960-1800) 235,00 zł 246,75 zł
1000 lat historii Polski - dziedzictwo narodowe (1800-2009) 235,00 zł 246,75 zł
Powstanie i rozwój chrześcijaństwa 235,00 zł 246,75 zł
Wielkie cywilizacje średniowiecza - kultura i sztuka 235,00 zł 246,75 zł
Starożytny wschód - cywilizacje wielkich rzek i ich kultury 235,00 zł 246,75 zł
Starożytny wschód - pierwsze państwa 235,00 zł 246,75 zł
Palestyna za czasów Chrystusa 235,00 zł 246,75 zł
Księstwo Warszawskie w latach 1807-1815 235,00 zł 246,75 zł
Powstanie Listopadowe 140,85 zł 173,25 zł
Powstanie Styczniowe 235,00 zł 246,75 zł
Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim 235,00 zł 246,75 zł
Powstawanie państwa Izrael 235,00 zł 246,75 zł
Świat w okresie wielkich odkryć XV-XVI wiek 235,00 zł 246,75 zł
Świat w okresie wielkich odkryć XVII-XVIII wiek 235,00 zł 246,75 zł
Rewolucja neolityczna - początki cywilizacji 235,00 zł 246,75 zł
Powstania śląskie 235,00 zł 246,75 zł
1000 lat historii Polski - dziedzictwo narodowe (pakiet 2 cz.) 410,00 zł 430,50 zł
Europa w XII-XIII w. Imperium mongolskie w XIII w. 235,00 zł 246,75 zł
Rozbicie dzielnicowe Polski 210,00 zł 220,50 zł
I Wojna Światowa 1914-16 - mapa ścienna 235,00 zł 246,75 zł
I Wojna Światowa 1917-18 - mapa ścienna 235,00 zł 246,75 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Język Angielski (43)

Basic Facts about London 284,76 zł 299,00 zł
Basic Facts about Australia 284,76 zł 299,00 zł
Basic Facts about USA 284,76 zł 299,00 zł
Basic Facts about Great Britain 284,76 zł 299,00 zł
Professions 243,09 zł 299,00 zł
Transport 243,09 zł 299,00 zł
Sport 243,09 zł 299,00 zł
Clothes 243,09 zł 299,00 zł
My Family 234,96 zł 289,00 zł
The Tenses 243,09 zł 299,00 zł
Pronouns 243,09 zł 299,00 zł
Irregular Verbs 243,09 zł 299,00 zł
Time and Seasons 243,09 zł 299,00 zł
The English Alphabet 243,09 zł 299,00 zł
Basic English I 243,09 zł 299,00 zł
Basic English II 243,09 zł 299,00 zł
Basic English III 243,09 zł 299,00 zł
Basic English IV 243,09 zł 299,00 zł
Basic English V 243,09 zł 299,00 zł
Basic English VI 243,09 zł 299,00 zł
The tenses active voice - The British Isles Physical 266,00 zł 279,30 zł
The tenses passive voice 215,00 zł 264,45 zł
The British Isles political 235,00 zł 246,75 zł
European Union 235,00 zł 246,75 zł
Irregular Verbs 215,00 zł 264,45 zł
Pronouns 215,00 zł 264,45 zł
Nouns 215,00 zł 264,45 zł
Seasons of the year 215,00 zł 264,45 zł
World Political 235,00 zł 246,75 zł
The Simple and Continous Tenses - Active Voice 215,00 zł 264,45 zł
The English Alphabet 125,00 zł 153,75 zł
Australia - physical 235,00 zł 246,75 zł
Australia political 235,00 zł 246,75 zł
North America Physical 235,00 zł 246,75 zł
North America Political 235,00 zł 246,75 zł
United States of America physical 235,00 zł 246,75 zł
Wild animals 125,00 zł 153,75 zł
Farm animals and pets 125,00 zł 153,75 zł
United States of America political 235,00 zł 246,75 zł
Baltic Sea physical 235,00 zł 246,75 zł
Baltic Sea political 235,00 zł 246,75 zł
Europe political map 235,00 zł 246,75 zł
The British Isles Physical 235,00 zł 246,75 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Język Francuski (10)

Fakty o Francji 284,76 zł 299,00 zł
Le Transport 243,09 zł 299,00 zł
Les Metiers (Zawody) 243,09 zł 299,00 zł
Sport 243,09 zł 299,00 zł
Ma famille (franc/słowacki) 234,96 zł 289,00 zł
Les vetements 243,09 zł 299,00 zł
Regles de syntaxe 243,09 zł 299,00 zł
Conjugaisons Regulieres 234,96 zł 289,00 zł
Place des Pronomes 234,96 zł 289,00 zł
Francja fizyczna 234,96 zł 289,00 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Język Hiszpański (17)

Profesiones 243,09 zł 299,00 zł
Sport (hiszp.) 243,09 zł 299,00 zł
Transport (hiszp.) 243,09 zł 299,00 zł
Hiszpania i Portugalia - fizyczna (hiszp.) 275,24 zł 289,00 zł
Ameryka Południowa - fizyczna (hiszp.) 275,24 zł 289,00 zł
Europa física 235,00 zł 246,75 zł
Europa política 235,00 zł 246,75 zł
Árbol de decisiones 215,00 zł 264,45 zł
Europa Hipsométrica / Ejercicios 235,00 zł 246,75 zł
La Grecia Antigua - Estado 235,00 zł 246,75 zł
La Grecia Antigua - Cultura 235,00 zł 246,75 zł
Roma Antigua - Estado 235,00 zł 246,75 zł
Roma Antigua - Cultura 235,00 zł 246,75 zł
Línea Cronológica 215,00 zł 264,45 zł
Unión Europea 235,00 zł 246,75 zł
Ritmos de la Naturaleza 215,00 zł 264,45 zł
Sistema Internacional Si - El Lenguaje de la Ciencia y de la Téc 215,00 zł 264,45 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Język Niemiecki (37)

Der Bestimmte Artikel 243,09 zł 299,00 zł
Österreich im Überblick 284,76 zł 299,00 zł
Deutschland im Überblick 243,09 zł 299,00 zł
Die Berufe 243,09 zł 299,00 zł
Der Transport 243,09 zł 299,00 zł
Der Sport 243,09 zł 299,00 zł
Die Kleiudung 243,09 zł 299,00 zł
Meine Familie 234,96 zł 289,00 zł
Neue Rechtschreibung / Deutsche Politik 284,76 zł 299,00 zł
Die Zeit 243,09 zł 299,00 zł
Persönliche Fürworte 243,09 zł 299,00 zł
Wortbildungshaus 243,09 zł 299,00 zł
Grundwissen Deutsch I. 243,09 zł 299,00 zł
Das Deutsche Alphabe 243,09 zł 299,00 zł
Niemcy fizyczne konturowe 284,76 zł 299,00 zł
DUO Deutschland politisch / stumm - dwustronna mapa ścienna w języku niemieckim 266,00 zł 279,30 zł
Deutschsprachige Länder politisch - mapa ścienna w języku niemieckim 235,00 zł 246,75 zł
Deutschsprachige Länder physisch 235,00 zł 246,75 zł
Welt politisch - ścienna mapa polityczna świata w języku niemieckim 235,00 zł 246,75 zł
Welt physisch - ścienna mapa fizyczna świata w języku niemieckim 235,00 zł 246,75 zł
Vier Jahreszeiten - rytmy przyrody 215,00 zł 264,45 zł
Unregelmäßige und gemischte Verben 215,00 zł 264,45 zł
Deutschland physisch 235,00 zł 246,75 zł
DUO Das alte Griechenland - dwustronna mapa ścienna w języku niemieckim 266,00 zł 279,30 zł
DUO Das alte Rom - dwustronna mapa ścienna w języku niemieckim 266,00 zł 279,30 zł
Entscheidungsbaum 311,60 zł 327,18 zł
Das Internationale Einheintensystem - Sprache der Wissenschaft und Technik - ścienna plansza dydaktyczna 215,00 zł 264,45 zł
Europäische Union ( neuste Fassung ) 235,00 zł 246,75 zł
Geschichte der Europäischen Union 235,00 zł 246,75 zł
Koordinatenkreuz für die Grundschule 215,00 zł 264,45 zł
Periodensystem für Physic 215,00 zł 264,45 zł
Periodensystem für Chemie 215,00 zł 264,45 zł
Zellen die Lebensseinheiten 215,00 zł 264,45 zł
Zellen die Lebensseinheiten Übungsseite 215,00 zł 264,45 zł
Deutschland politisch 235,00 zł 246,75 zł
Deutschland stumm 235,00 zł 246,75 zł
Liniatur 215,00 zł 264,45 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Język Polski (24)

Części mowy 243,09 zł 299,00 zł
Drzewko decyzyjne 215,00 zł 264,45 zł
Rodzaje i gatunki lietrackie 215,00 zł 264,45 zł
Drzewko asystent 215,00 zł 264,45 zł
DUO Tablica do pisania w linię / kratkę - dwustronna ścienna plansza dydaktyczna 150,00 zł 184,50 zł
Portrety pisarzy polskich - komplet 21 plansz dydaktycznych 360,00 zł 442,80 zł
Pisownia wyrazów z "h" i "ch" 125,00 zł 153,75 zł
Pisownia wyrazów z "rz" i "ż" 125,00 zł 153,75 zł
Pisownia wyrazów z "ó" i "u" 125,00 zł 153,75 zł
Pisowanie wielką i małą literą 125,00 zł 153,75 zł
Pisownia łączna i rozłączna z cząstką "by" 125,00 zł 153,75 zł
Pisownia łączna i rozłączna z cząstką "nie" 125,00 zł 153,75 zł
Pisownia wyrazów z ą, ę, en, em, on, om 125,00 zł 153,75 zł
Pisownia łączna i rozłączna wyrażeń przyimkowych 125,00 zł 153,75 zł
Epoki i prądy w literaturze polskiej cz.I 161,79 zł 199,00 zł
Epoki i prądy w literaturze polskiej cz.II 161,79 zł 199,00 zł
Epoki i prądy w literaturze polskiej cz.III 161,79 zł 199,00 zł
Poczet wielkich twórców literatury polskiej 161,79 zł 199,00 zł
Rodzaje i gatunki literackie 161,79 zł 199,00 zł
Plansza w linie wąskie 178,05 zł 219,00 zł
Tablica gramatyczno-ortograficzna cz.I 178,05 zł 219,00 zł
Tablica gramatyczno-ortograficzna cz. II 178,05 zł 219,00 zł
Tablica gramatyczno-ortograficzna cz. I 178,05 zł 219,00 zł
Tablica gramatyczno-ortograficzna cz. II 178,05 zł 219,00 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Język Rosyjski (14)

Podstawy języka rosyjskiego 243,09 zł 299,00 zł
Zawody 243,09 zł 299,00 zł
Transport 243,09 zł 299,00 zł
Sport 243,09 zł 299,00 zł
Moja rodzina (jęz. rosyjski/słowacki) 202,44 zł 249,00 zł
Odzież 243,09 zł 299,00 zł
Alfabet rosyjski 243,09 zł 299,00 zł
Świat polityczny 284,76 zł 299,00 zł
Świat fizyczny / polityczny - j. ros 284,76 zł 299,00 zł
Europa polityczna / konturowa j. rosyjski 284,76 zł 299,00 zł
Federacja Rosyjska - mapa polityczna 235,00 zł 246,75 zł
Federacja Rosyjska - mapa fizyczna 235,00 zł 246,75 zł
Gramatyka języka rosyjskiego - odmiana czasowników (cz.1) 125,00 zł 153,75 zł
Gramatyka języka rosyjskiego - odmiana czasowników (cz.2) 125,00 zł 153,75 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Matematyka (16)

Mnożenie do 100 234,96 zł 289,00 zł
Jednostki miar i wag 234,96 zł 289,00 zł
Plus/minus 234,96 zł 289,00 zł
Przebieg funkcji trygonometrycznych 243,09 zł 299,00 zł
Geometria (cz.1) 218,70 zł 269,00 zł
Geometria (cz.2) 218,70 zł 269,00 zł
Liczenie na osi od 1 do 10 (cz.1) 218,70 zł 269,00 zł
Liczenie na osi od 11 do 20 (cz.2) 218,70 zł 269,00 zł
Ułamki cz. I/II 234,96 zł 289,00 zł
Liczydła Grand 8,05 zł 9,90 zł
Bryły 215,00 zł 264,45 zł
Figury płaskie 215,00 zł 264,45 zł
Funkcje trygonomentryczne 215,00 zł 264,45 zł
Układ współrzędnych / Diagram kołowy 165,00 zł 202,95 zł
Geoplan 215,00 zł 264,45 zł
Układ współrzędnych 202,44 zł 249,00 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Multimedia (9)

Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD 1 (v 2.0) 325,00 zł 341,25 zł
Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD 2 (v 2.0) 325,00 zł 341,25 zł
Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD 3 (v 2.0) 325,00 zł 341,25 zł
Parki narodowe i inne formy ochrony przyrody w Polsce. Atlas i przewodnik. 175,00 zł 183,75 zł
Odpady i recykling. Encyklopedyczny przewodnik. 175,00 zł 183,75 zł
Multimedialny Geograficzny Atlas Świata 425,00 zł 446,25 zł
Multimedialny ćwiczeniowy atlas do religii 175,00 zł 183,75 zł
Multimedialny Atlas do Przyrody. Polska i przyroda wokół nas 425,00 zł 446,25 zł
Multimedialny Atlas do Przyrody. Świat i kontynenty 425,00 zł 446,25 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Muzyka (8)

Instrumenty muzyczne 218,70 zł 269,00 zł
Orkiestra symfoniczna 218,70 zł 269,00 zł
Zespoły kameralne 218,70 zł 269,00 zł
Liniatura nutowa 202,44 zł 249,00 zł
Portrety kompozytorów - komplet 12 plansz 265,00 zł 325,95 zł
Hymn Unii Europejskiej 80,00 zł 98,40 zł
Hymn Narodowy 80,00 zł 98,40 zł
Tablica pięciolinia 170,00 zł 209,10 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Nauczanie Zintegrowane (4)

Rytmy przyrody 215,00 zł 264,45 zł
Tabliczka mnożenia - ścienna plansza dydaktyczna 215,00 zł 264,45 zł
Tabliczka mnożenia - ćwiczenia 215,00 zł 264,45 zł
Kalendarz i zegar 170,00 zł 209,10 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Przyroda/Biologia - plansze dydaktyczne (61)

Układ słoneczny 243,09 zł 299,00 zł
Podstawy kartografii 284,76 zł 299,00 zł
Układ rozrodczy człowieka 218,70 zł 269,00 zł
Drzewa (cz.1) 218,70 zł 269,00 zł
Drzewa (cz.2) 218,70 zł 269,00 zł
Szkielet człowieka (cz.1) 218,70 zł 269,00 zł
Szkielet człowieka (cz.2) 218,70 zł 269,00 zł
Układ trawienny cz.1 218,70 zł 269,00 zł
Układ trawienny cz.2 218,70 zł 269,00 zł
Układ krwionośny człowieka 218,70 zł 269,00 zł
Układ oddechowy człowieka 218,70 zł 269,00 zł
Układ mięśniowy człowieka 218,70 zł 269,00 zł
Narządy zmysłów 234,96 zł 289,00 zł
Układ nerwowy człowieka 234,96 zł 289,00 zł
Zwierzęta domowe 234,96 zł 289,00 zł
Owoce z naszej zagrosy 234,96 zł 289,00 zł
Warzywa z naszego ogrodu 234,96 zł 289,00 zł
Od kwiatu do owowcu (cz.1) 218,70 zł 269,00 zł
Od kwiatu do owowcu (cz.2) 234,96 zł 289,00 zł
Czas i rytmy przyrody 243,09 zł 299,00 zł
Podstawy genetyki DNA 80,00 zł 98,40 zł
Podstawy genetyki - chromosomy w komórce człowieka 80,00 zł 98,40 zł
Podstawy genetyki - dziedziczenie wielogenowe 80,00 zł 98,40 zł
Podstawy genetyki - prawa Mendla 80,00 zł 98,40 zł
Podstawy genetyki - podział komórek 80,00 zł 98,40 zł
Ekosystem Bałtyku 80,00 zł 98,40 zł
Ekosystem jeziora 80,00 zł 98,40 zł
Ekosystem łąki i pola 80,00 zł 98,40 zł
Ekosystem lasu 80,00 zł 98,40 zł
Ekosystem morza ciepłego 80,00 zł 98,40 zł
Ewolucja świata ożywionego 200,00 zł 246,00 zł
DUO Układ mięśniowy człowieka 250,00 zł 307,50 zł
Budowa oka 195,00 zł 239,85 zł
DUO Komórki - jednostki życia 250,00 zł 307,50 zł
DUO Układ szkieletowy człowieka 250,00 zł 307,50 zł
Ptaki naszych łąk i lasów 125,00 zł 153,75 zł
Ptaki w mieście 125,00 zł 153,75 zł
Drzewa liściaste 125,00 zł 153,75 zł
Drzewa i krzewy iglaste 125,00 zł 153,75 zł
Rośliny chronione w Polsce 125,00 zł 153,75 zł
Zwierzęta chronione w Polsce 125,00 zł 153,75 zł
Rasy psów 125,00 zł 153,75 zł
Rasy kotów 125,00 zł 153,75 zł
Niebezpieczne zwierzęta i rośliny w Polsce 125,00 zł 153,75 zł
Najniebezpieczniejsze zwierzęta świata 125,00 zł 153,75 zł
Ryby słodkowodne Polski 125,00 zł 153,75 zł
Ryby morskie 125,00 zł 153,75 zł
Owady i szkodniki 125,00 zł 153,75 zł
Motyle dzienne i nocne 125,00 zł 153,75 zł
Ewolucja dinozaurów, czyli świat w czasach wielkich gadów 215,00 zł 264,45 zł
Rośliny lecznicze w Polsce 125,00 zł 153,75 zł
Grzyby jadalne 125,00 zł 153,75 zł
Grzyby trujące i niejadalne 125,00 zł 153,75 zł
Rośliny przyprawowe - ścienna plansza dydaktyczna 125,00 zł 153,75 zł
Odpady są naszą wspólną sprawą 215,00 zł 264,45 zł
Podstawy genetyki -rabatowy komplet 5 plansz 320,00 zł 393,60 zł
Ekosystemy - komplet 5.plansz 320,00 zł 393,60 zł
Zasady segregacji odpadów i recykling materiałowy 215,00 zł 264,45 zł
Grzyby 218,70 zł 269,00 zł
Powstanie życia na Ziemi (poziom podstawowy I) 234,96 zł 289,00 zł
Geologiczna historia Ziemi (poziom podstawowy II) 234,96 zł 289,00 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Religia (3)

Rok kościelny 234,96 zł 289,00 zł
Pielgrzymki Jana Pawła II / Życie i dzieło Jana Pawła II 266,00 zł 279,30 zł
Drzewo genealogiczne i życiorys Kardynała Stefana Wyszyńskiego 215,00 zł 264,45 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Sztuka (2)

1000 lat kultury polskiej - od średniowiecza po barok 215,00 zł 264,45 zł
1000 lat kultury polskiej - od oświecenia po współczesność 215,00 zł 264,45 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Wiedza o społeczeństwie (6)

Komplet portretów noblistów polskich 6 szt. 160,00 zł 196,80 zł
Polskie stroje ludowe - komplet 10 plansz 220,00 zł 270,60 zł
Alarmy! Jak zachować się podczas alarmu o klęskach żywiołowych 80,00 zł 98,40 zł
Alarmy! Jak zachować się w sytuacjach zagrożenia aktem terroru 80,00 zł 98,40 zł
Godło Polski bez oprawy 25,00 zł 30,75 zł
Godło Polski w oprawie 30,00 zł 36,90 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Wychowanie fizyczne (1)

Olimpiady na mapie świata - idea olimpijska (stan na 2014) - mapa ścienna 215,00 zł 264,45 zł

Publikacje (2)

Edukacja Zdrowotna w Gimnazjum 89,02 zł 109,50 zł
Edukacja Zdrowotna w Szkołach Ponadgimnazjalnych 89,02 zł 109,50 zł

Tablice / Akademickie (4)

Tablica Akademicka Zielona 2 032,52 zł 2 500,00 zł
Tablica Akademicka Biała 2 032,52 zł 2 500,00 zł
Tablica Akademicka Ceramiczna Biała 2 276,42 zł 2 800,00 zł
Tablica Akademicka Ceramiczna Zielona 2 276,42 zł 2 800,00 zł

Tablice / Do planowania (2)

Tablice do planowania tygodnia 446,01 zł 548,59 zł
Tablica plan lekcji 626,00 zł 769,98 zł

Tablice / Tablice korkowe i welurowe (9)

Tablica korkowa (rama aluminiowa) 43,90 zł 54,00 zł
Tablica welurowa (rama aluminiowa) 60,16 zł 74,00 zł
Tablica welurowa (rama drewniana) 13,82 zł 17,00 zł
Tablica korkowa (w drewnianej ramie) 16,26 zł 20,00 zł
Tablica korkowa kolorowa (w drewnianej ramie) 27,64 zł 34,00 zł
Tablica korkowa kolorowa w ramie czarnej MDF 36,59 zł 45,00 zł
Tablica korkowa kolorowa w ramie srebrnej MDF 36,59 zł 45,00 zł
Tablica korkowa kolorowa w ramie białej MDF 36,59 zł 45,00 zł
Tablica korkowa w ramie drewnianej lakierowanej-kolor 32,52 zł 40,00 zł

Tablice / Tablice szkolne / białe (9)

Tablica Tryptyk biała 479,67 zł 590,00 zł
Tablica pojedyncza biała 130,08 zł 160,00 zł
Tablica Tryptyk biała ceramiczna 894,31 zł 1 100,00 zł
Tablica ceramiczna pojedyncza biała 268,29 zł 330,00 zł
Tablica biała obrotowa 536,59 zł 660,00 zł
Tablica biała z nadrukiem układ współrzędnych 446,01 zł 548,59 zł
Tablica biała z nadrukiem w pięciolinie 446,01 zł 548,59 zł
Tablica biała w kratkę 446,01 zł 548,59 zł
Tablica biała w linie 446,01 zł 548,59 zł

Tablice / Tablice szkolne / zielone tablice kredowe (5)

Tablica Tryptyk zielona 455,28 zł 560,00 zł
Tablica pojedyncza zielona 130,08 zł 160,00 zł
Tablica Tryptyk zielona ceramiczna 894,31 zł 1 100,00 zł
Tablica ceramiczna pojedyncza zielona 252,03 zł 310,00 zł
Tablica zielona obrotowa 536,59 zł 660,00 zł
Sklep internetowy od home.pl