CENNIK

Nazwa produktu Cena netto Cena brutto

Druki szkolne (9)

Teczka kartonowa z nadrukiem Nagroda Dyrektora Szkoły 4,15 zł 5,10 zł
Arkusz Ocen Ucznia Technikum MEN-I/44a/2 0,57 zł 0,70 zł
Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego 0,41 zł 0,50 zł
Zaświadczenie o zawodzie 0,33 zł 0,40 zł
Zaświadczenie o przebiegu nauczania 0,33 zł 0,40 zł
Zaświdczenie o odbyciu stażu uczniowskiego 0,41 zł 0,50 zł
Książka kontroli (miękka oprawa) 6,59 zł 8,10 zł
Księga kontroli (twarda oprawa) 13,09 zł 16,10 zł
Arkusz Ocen dla Uczniów Szkoły Podstawowej MEN-I/33/1 0,83 zł 1,02 zł

Druki szkolne / Arkusze ocen (1)

Księga Arkuszy Ocen 3,50 zł 4,30 zł

Druki szkolne / Arkusze ocen / Wypełniane komputerowo (1)

Arkusz Ocen dla Uczniów Szkoły Podstawowej MEN-I/44/1 0,50 zł 0,62 zł

Druki szkolne / Arkusze ocen / Wypełniane ręcznie (11)

Arkusz Ocen dla Uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do Szkoły Podstawowej MEN-I/35/1 0,83 zł 1,02 zł
Arkusz ocen dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy MEN-I/41a/2 0,45 zł 0,55 zł
Arkusz ocen dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego MEN-I/42a/2 0,41 zł 0,50 zł
Arkusz ocen dla słuchaczy Szkoły dla dorosłych MEN-II/47a/2 0,45 zł 0,55 zł
Arkusz ocen Szkoła Podstawowa MEN-I/36/2 dla uczniów szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy 0,61 zł 0,75 zł
Arkusz ocen Szkoły Branżowej II stopnia MEN-I/41/2 0,83 zł 1,02 zł
Arkusz ocen dla słuchaczy Szkoły dla dorosłych MEN-II/47b/2 0,45 zł 0,55 zł
Arkusz ocen dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży MEN-I/37/2 0,68 zł 0,84 zł
Arkusz ocen dla słuchaczy szkoły policealnej MEN-I/42/2 0,88 zł 1,08 zł
Arkusz ocen dla uczniów branżowej szkoły II stopnia MEN-I/41/2 0,75 zł 0,92 zł
Arkusz ocen dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych MEN-I/43/2 0,58 zł 0,71 zł

Druki szkolne / Dla kolegiów i nauczycieli (8)

Świadectwo dot. postępowań kwalifikacyjnych na stopie specjalizacjii zawodowej nauczyciela MEN-II/200 0,28 zł 0,35 zł
Zaświadczenie o akceptacji Komisji Kwalifikacji na stopień nauczyciela 0,28 zł 0,35 zł
Zaświadczenie o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 0,28 zł 0,35 zł
Akt nadania stopnia nauczyciela (kontraktowego lub dyplomowanego) 0,28 zł 0,35 zł
Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego (po egzaminie) 0,28 zł 0,35 zł
Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego 0,28 zł 0,35 zł
Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego 0,28 zł 0,35 zł
Legitymacja dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich MEN-II/183 1,71 zł 2,10 zł

Druki szkolne / Druki uzupełniające (1)

Rejestr wyjść grupowych uczniów MEN-RW/2020 8,54 zł 10,50 zł

Druki szkolne / Druki uzupełniające / Druki biblioteczne (25)

Karta katalogowa 0,16 zł 0,20 zł
Karta książki 0,16 zł 0,20 zł
Karta czytelnika 0,16 zł 0,20 zł
Księga inwentarzowa księgozbioru (karton.) 6,67 zł 8,20 zł
Rejestr ubytków biblioteki 6,67 zł 8,20 zł
Załącznik do protokołu skontrum 0,33 zł 0,40 zł
Księga inwentarzowa księgozbioru 100k 14,80 zł 18,20 zł
Księga inwentarzowa księgozbioru 200k 24,31 zł 29,90 zł
Arkusz kontroli PU-B 171 0,57 zł 0,70 zł
Rejestr przybytków 0,33 zł 0,40 zł
Protokół komisji 0,16 zł 0,20 zł
Upomnienie 0,16 zł 0,20 zł
Dziennik biblioteki publicznej 6,67 zł 8,20 zł
Rewers wypożyczeń 2,36 zł 2,90 zł
Karta biblioteczna PU-B-191 0,12 zł 0,15 zł
Karta biblioteczna PU-B-192 0,12 zł 0,15 zł
Karta akcesyjna dziennika 0,12 zł 0,15 zł
Karta akcesyjna tygodnika 0,12 zł 0,15 zł
Karta akcesyjna dwutygodnika 0,12 zł 0,15 zł
Karta akcesyjna miesięcznika 0,12 zł 0,15 zł
Karta akcesyjna dwumiesięcznika 0,12 zł 0,15 zł
Karta akcesyjna kwartalnika 0,12 zł 0,15 zł
Kontrola wypożyczeń 4,47 zł 5,50 zł
Kieszonka do karty czytelnika 1,54 zł 1,89 zł
Kieszonka do karty książki 0,89 zł 1,10 zł

Druki szkolne / Druki uzupełniające / Druki materiałowo-rozrachunkowe (6)

Dziennik żywieniowy przedszkola 8,05 zł 9,90 zł
Karta odzieżowa wychowanka 0,57 zł 0,70 zł
Księga materiałowa placówki wczasów 4,47 zł 5,50 zł
Zapotrzebowanie żywnościowe 3,98 zł 4,90 zł
Księga kasowa placówki wypoczynku dzieci i młodzieży 3,98 zł 4,90 zł
Karta wycieczki 0,16 zł 0,20 zł

Druki szkolne / Druki uzupełniające / Dzienniki (10)

Księga ewidencji dzieci 15,61 zł 19,20 zł
Księga uczniów 15,04 zł 18,50 zł
Zeszyt obserwacji 6,10 zł 7,50 zł
Dziennik innych zajęć 5,28 zł 6,49 zł
Dziennik Indywidualnego Nauczania 6,18 zł 7,60 zł
Dziennik przeprowadzonych zajęć na kartę rowerową 6,75 zł 8,30 zł
Dziennik zajęć nauczyciela - godziny dodatkowe 5,69 zł 7,00 zł
Dziennik zajęć i organizacji wczesnego wspomagania grupy 6,42 zł 7,90 zł
Dziennik zajęć (wychowawczych I/5) 11,30 zł 13,90 zł
Dziennik Indywidualnych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania 6,10 zł 7,50 zł

Druki szkolne / Druki uzupełniające / Ewidencja (7)

Ewidencja ilościowa 16,18 zł 19,90 zł
Zaświadczenie dla młodocianych pracowników uczniów szkół zasadniczych o ukończeniu turnusu w ośrodku doskonalenia zawodowego 0,12 zł 0,15 zł
Skierowanie 0,08 zł 0,10 zł
Wkładka do dziennika lekcyjnego 0,41 zł 0,50 zł
Karta indywidualnych zajęć praktycznych 0,41 zł 0,50 zł
Plan przejścia uczniów i młodocianych pracowników przez działy szkoleniowe 0,41 zł 0,50 zł
Karta ewidencji rocznej czasu pracy 0,49 zł 0,60 zł

Druki szkolne / Druki uzupełniające / Inne (72)

Arkusz spisu natury 0,33 zł 0,40 zł
Arkusz spisu natury (samok.) 14,80 zł 18,20 zł
Bon obiadowy 0,16 zł 0,20 zł
Faktura VAT 6,10 zł 7,50 zł
Faktura VAT 2/3 A4 7,72 zł 9,50 zł
Faktura VAT A4 13,74 zł 16,90 zł
Godło RP 5,00 zł 6,15 zł
Godło RP A3 6,42 zł 7,90 zł
Kasa przyjmie KP 3,17 zł 3,90 zł
Kasa wypłaci KW 3,17 zł 3,90 zł
Karta kontowa ilościowo-wartościowa 0,28 zł 0,35 zł
Karta urlopowa 2,44 zł 3,00 zł
Kartoteka urlopowa 0,28 zł 0,35 zł
Ewidencja czasu pracy- miesięczna 0,49 zł 0,60 zł
Roczna karta ewidencji obecności w pracy 0,49 zł 0,60 zł
Kartoteka do PKZP 0,28 zł 0,35 zł
Karta kontowa KTM 0,28 zł 0,35 zł
Statystyczna karta wypadku 0,33 zł 0,40 zł
Kartoteka odpłatności za przedszkole 0,49 zł 0,60 zł
Karty wynagrodzeń pracowników budżetowych 0,49 zł 0,60 zł
Kwestionariusz osobowy dla pracownika 8,86 zł 10,90 zł
Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie 8,86 zł 10,90 zł
Kwitariusz przychodowy A4 14,55 zł 17,90 zł
Kwitariusz przychodowy A5 8,86 zł 10,90 zł
Lista obecności 8,86 zł 10,90 zł
Magazyn przyjmie 6,91 zł 8,50 zł
Magazyn wyda 6,91 zł 8,50 zł
Orzeczenie o potrzebie kształcenia socjalnego 0,28 zł 0,35 zł
Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zespołowych/indywidualnych 0,28 zł 0,35 zł
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 0,28 zł 0,35 zł
Podanie o przyjęcie do gimnazjum 0,28 zł 0,35 zł
Osiągnięcia edukacyjne ucznia klasy... 0,12 zł 0,15 zł
Karta indywidualnych potrzeb ucznia 0,49 zł 0,60 zł
Zeszyt kontaktów z rodzicami 3,66 zł 4,50 zł
Podanie o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych 0,28 zł 0,35 zł
Polecenie przelewu - bloczek samokopia 3,17 zł 3,90 zł
Polecenie przelewu - podatki - bloczek samokopia 3,17 zł 3,90 zł
Polecenie przelewu - ZUS - bloczek samokopia 3,17 zł 3,90 zł
Polecenie przelewu do drukarek komputerowych 0,28 zł 0,35 zł
Polecenie wyjazdu służbowego 4,88 zł 6,00 zł
Pracownicza książeczka zdrowia 3,17 zł 3,90 zł
Potwierdzenie zmiany stanowiska - uposażenia 2,36 zł 2,90 zł
Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku 0,37 zł 0,45 zł
Rozliczenie godzin ponadwymiarowych 0,12 zł 0,15 zł
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem 8,86 zł 10,90 zł
Rozwiązanie umowy o pracę - skrócony okres wypowiedzenia 8,86 zł 10,90 zł
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 8,86 zł 10,90 zł
Roczna karta ewidencji obecności w pracy 0,28 zł 0,35 zł
Rozliczenie zaliczki 2,36 zł 2,90 zł
Rachunek uproszczony A5 6,10 zł 7,50 zł
Rachunek uproszczony A6 3,17 zł 3,90 zł
Skoroszyt 1,22 zł 1,50 zł
Skorowidz 100k. 10,16 zł 12,50 zł
Skorowidz 200k. 17,80 zł 21,90 zł
Skorowidz 100k. A4 13,74 zł 16,90 zł
Skorowidz 200k. A4 22,36 zł 27,50 zł
Świadectwo pracy 8,86 zł 10,90 zł
Teczka akt osobowych 14,80 zł 18,20 zł
Teczka akt osobowych (karton.) 4,39 zł 5,40 zł
Umowa o pracę dla nauczycieli 8,86 zł 10,90 zł
Umowa zlecenie 13,74 zł 16,90 zł
Umowa o dzieło 13,74 zł 16,90 zł
Upoważnienie 2,36 zł 2,90 zł
Wypowiedzenie warunków umowy o pracę 8,86 zł 10,90 zł
Wniosek o zaliczkę 2,36 zł 2,90 zł
Wniosek o pożyczkę 3,17 zł 3,90 zł
Zawiadomienie dla WKU 0,33 zł 0,40 zł
Zaświadczenie o zatrudnieniu 2,36 zł 2,90 zł
Zaświadczenie uczniowskie 2,36 zł 2,90 zł
Zbiór arkuszy ocen MEN II/163 0,15 zł 0,18 zł
Ewidencja Wydanych Delegacji 15,12 zł 18,60 zł
Pocztowa Książka Nadawcza 5,61 zł 6,90 zł

Druki szkolne / Druki uzupełniające / Księgi, książki, rejestry, dzienniki (64)

Dziennik ewidencyjny - kancelarie tajne 13,01 zł 16,00 zł
Dziennik korespondencyjny 100k 15,41 zł 18,95 zł
Dziennik korespondencyjny 200k 24,47 zł 30,10 zł
Dziennik praktycznej nauki zawodu 5,53 zł 6,80 zł
Dziennik praktyki zawodowej 4,47 zł 5,50 zł
Dziennik budowy 28k. 12,93 zł 15,90 zł
Dziennik budowy 68k. 13,74 zł 16,90 zł
Dziennik zajęć środowiskowego domu samopomocy 12,20 zł 15,00 zł
Ewidencja obecności w środowiskowym domu samopomocy 10,16 zł 12,50 zł
Książka ewidencji broni 9,35 zł 11,50 zł
Księga kasowa 14,80 zł 18,20 zł
Książka protokołów Rady Pedagogicznej 24,55 zł 30,20 zł
Książka protokołów Rady Rodziców 24,55 zł 30,20 zł
Książka przychodów i rozchodów Rady Rodziców 14,88 zł 18,30 zł
Książka uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli 25,12 zł 30,90 zł
Książka obiektu budowlanego 9,67 zł 11,90 zł
Książka obmiaru robót 11,30 zł 13,90 zł
Książka kontroli sanitarnej 4,07 zł 5,00 zł
Książka zdawczo-odbiorcza kluczy 15,61 zł 19,20 zł
Książka meldunkowa 16,18 zł 19,90 zł
Księga zarządzeń 14,88 zł 18,30 zł
Księga uchwał Rady Pedagogicznej 20,33 zł 25,00 zł
Księga uchwał Rady Rodziców 23,17 zł 28,50 zł
Księga absolwentów 24,31 zł 29,90 zł
Księga absolwentów szkoły zawodowej 16,18 zł 19,90 zł
Księga druków ścisłego zarachowania 10,49 zł 12,90 zł
Księga doręczeń przesyłek miejscowych 14,80 zł 18,20 zł
Księga ewidencji osób przystępujących do egzaminu na tytuł mistrza 13,74 zł 16,90 zł
Księga inwentarzowa 100k. 14,80 zł 18,20 zł
Księga inwentarzowa 200k. 24,31 zł 29,90 zł
Księga inwentarzowa (karton.) 8,86 zł 10,90 zł
Księga środków trwałych 9,19 zł 11,30 zł
Księga wychowanków 15,37 zł 18,90 zł
Księga pamiątkowa 33,74 zł 41,50 zł
Księga ewidencji osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego 13,74 zł 16,90 zł
Kronika A4 44,31 zł 54,50 zł
Kronika A3 113,01 zł 139,00 zł
Rejestr wydanych indeksów 14,90 zł 18,33 zł
Rejestr wydanych dyplomów i świadectw 10,65 zł 13,10 zł
Rejestr wydanych zaświadczeń 14,88 zł 18,30 zł
Rejestr wydanych legitymacji 14,88 zł 18,30 zł
Rejestr nieobecności w pracy 14,88 zł 18,30 zł
Rejestr wydanych świadectw 14,80 zł 18,20 zł
Rejestr wydanych dyplomów zawodowych 13,74 zł 16,90 zł
Rejestr wydanych świadectw zawodowych 13,74 zł 16,90 zł
Rejestr dzienników, książek i teczek 14,80 zł 18,20 zł
Rejestr skarg i wniosków 14,88 zł 18,30 zł
Rejestr wypadków przy pracy 10,41 zł 12,80 zł
Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy 8,54 zł 10,50 zł
Rejestr zatrudnionych nauczycieli 14,80 zł 18,20 zł
Rejestr zatrudnionych pracowników 14,80 zł 18,20 zł
Rejestr wejść i wyjść 14,80 zł 18,20 zł
Rejestr wydanych legitymacji służbowych nauczyciela 10,49 zł 12,90 zł
Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli 14,80 zł 18,20 zł
Rejestr wydanych kart rowerowych i motorowerowych 14,80 zł 18,20 zł
Rejestr przesyłek wpływających 14,80 zł 18,20 zł
Rejestr przesyłek wychodzących 14,80 zł 18,20 zł
Rejestr upoważnień i pełnomocnictw 14,80 zł 18,20 zł
Rejestr szkoleń 14,80 zł 18,20 zł
Szkolny rejestr rozrachunku świadectw 10,49 zł 12,90 zł
Szkolny rejestr druków ścisłego zarachowania 10,49 zł 12,90 zł
Złota księga 37,32 zł 45,90 zł
Zeszyt zajęć praktycznych 4,23 zł 5,20 zł
Ewidencja wydanych zaświadczeń 24,39 zł 30,00 zł

Druki szkolne / Druki uzupełniające / Organizacja (27)

Organizacja szkoły podstawowej A3 0,49 zł 0,60 zł
Przydział przedmiotów nauczania SP 0,49 zł 0,60 zł
Organizacja szkoły podstawowej 0,81 zł 1,00 zł
Organizacja gimnazjum 0,81 zł 1,00 zł
Organizacja liceum ogólnokształcącego 0,81 zł 1,00 zł
Organizacja liceum profilowanego 0,81 zł 1,00 zł
Organizacja zasadniczej szkoły zawodowej 0,81 zł 1,00 zł
Organizacja średniej szkoły zawodowej 0,81 zł 1,00 zł
Organizacja szkoły specjalnej 0,81 zł 1,00 zł
Organizacja domu dziecka 0,49 zł 0,60 zł
Organizacja placówki wychowania pozaszkolnego 0,49 zł 0,60 zł
Arkusz organizacyjny kolegiów nauczycielskich i nauczycielskiego kolegium języków obcych 0,73 zł 0,90 zł
Plan nauczania kolegium nauczycielskiego i nauczycielskiego kolegium języków obcych 0,41 zł 0,50 zł
Arkusz organizacyjny bursy i internatu 0,28 zł 0,35 zł
Przydział czynności nauczycieli, arkusz zatrudnienia nauczycieli praktycznej nauki zawodu dla szkół zatrudniających do 45 nauczycieli 0,37 zł 0,45 zł
Przydział czynności nauczycieli, arkusz zatrudnienia nauczycieli praktycznej nauki zawodu dla szkół zatrudniających ponad 45 nauczycieli 0,73 zł 0,90 zł
Przydział czynności nauczycieli w szkole zaocznej, dla szkół zawowdowych dla pracujących oraz dla studiów nauczycielskich zaocznych 0,73 zł 0,90 zł
Zawiadomienie o przekazaniu ucznia/potwierdzenie przyjęcia ucznia 0,37 zł 0,45 zł
Zawiadomienie o zameldowaniu dziecka 0,08 zł 0,10 zł
Zawiadomienie o przejęciu dziecka 0,16 zł 0,20 zł
Karta kwalifikacyjna obiektu 0,49 zł 0,60 zł
Imienny wykaz dzieci, które kończą 6 lat życia 0,28 zł 0,35 zł
Karta oceny pracy 0,28 zł 0,35 zł
Arkusz organizacji poradni 0,28 zł 0,35 zł
Tygodniowy plan zajęć A2 0,98 zł 1,20 zł
Tygodniowy plan zajęć A1 2,03 zł 2,50 zł
Organizacja przedszkola 0,49 zł 0,60 zł

Druki szkolne / Druki uzupełniające / Tok nauki (10)

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola, świetlicy, półinternatu 0,33 zł 0,40 zł
Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku 0,33 zł 0,40 zł
Arkusz obserwacyjno-kwalifikacyjny dziecka 0,57 zł 0,70 zł
Skierowanie dziecka do placówki wychowawczej 0,33 zł 0,40 zł
Kwestionariusz 0,12 zł 0,15 zł
Protokół powypadkowy 0,33 zł 0,40 zł
Rejestr wypadków uczniów 8,86 zł 10,90 zł
Wywiad społeczny 0,33 zł 0,40 zł
Decyzja w sprawie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki 0,28 zł 0,35 zł
Karta zapisu dziecka do przedszkola 0,41 zł 0,50 zł

Druki szkolne / Dyplomy ozdobne (22)

Dyplom ukończenia oddziału przedszkolnego (z nadrukowanym tekstem) 1,46 zł 1,80 zł
Dyplom ukończenia oddziału przedszkolnego (bez wydrukowanego tekstu) 1,46 zł 1,80 zł
Dyplom "Witaj szkoło" 1,46 zł 1,80 zł
Dyplom pasowania na ucznia 1,46 zł 1,80 zł
Dyplom wzorowego ucznia 1,46 zł 1,80 zł
Dyplom bardzo dobrego ucznia 1,46 zł 1,80 zł
Dyplom uznania dla rodziców wzorowego ucznia 1,46 zł 1,80 zł
Dyplom młodego czytelnika 1,46 zł 1,80 zł
Dyplom młodego matematyka 1,46 zł 1,80 zł
Dyplom ukończenia I klasy 1,46 zł 1,80 zł
Dyplom ukończenia II klasy 1,46 zł 1,80 zł
Dyplom ukończenia III klasy 1,46 zł 1,80 zł
Dyplom ukończenia szkoły podstawowej 1,46 zł 1,80 zł
Dyplom absolwenta 1,46 zł 1,80 zł
Dyplom sportowy 1,46 zł 1,80 zł
Dyplom oficjalny (z godłem RP) 1,46 zł 1,80 zł
Dyplom ozdobny uniwersalny 1,46 zł 1,80 zł
List gratulacyjny (z nadrukowanym tekstem) 1,46 zł 1,80 zł
List pochwalny (z wydrukowanym tekstem) 1,46 zł 1,80 zł
List pochwalny (bez wydrukowanego tekstu) 1,46 zł 1,80 zł
Podziękowanie z wydrukowanym tekstem 1,46 zł 1,80 zł
List gratulacyjny (bez wydrukowanego tekstu) 1,46 zł 1,80 zł

Druki szkolne / Gilosze do świadectw (9)

Gilosz do świadectw dwustronnych (różne kolory) 0,24 zł 0,30 zł
Gilosz do świadectw dwustronnych z wyróżnieniem (różne kolory) 0,28 zł 0,35 zł
Gilosz do świadectw czterostronnych 0,33 zł 0,40 zł
Gilosz do świadectw czterostronnych z wyróżnieniem 0,37 zł 0,45 zł
Gilosz do zaświadczeń (zielony) 0,41 zł 0,50 zł
Gilosz do zaświadczeń (zielony) 0,41 zł 0,50 zł
Gilosz do zaświadczeń zielony UE 0,45 zł 0,55 zł
Gilosz do świadectw dwustronnych (różowy) 0,24 zł 0,30 zł
Gilosz zielony dwustronny do świadectw z wyróżnieniem 0,28 zł 0,35 zł

Druki szkolne / Indeksy (4)

Indeks dla słuchaczy szkół dla dorosłych MEN-I/31/2 3,42 zł 4,21 zł
Indeks dla uczniów szkoły policealnej i branżowej szkoły II stopnia MEM-I/32/2 3,26 zł 4,01 zł
Indeks dla słuchaczy szkół dla dorosłych, z wyjątkiem szkoły policealnej dloa dorosłcyh MEN-I/34/2 2,93 zł 3,60 zł
Indeks dla dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych MEN-I/35/2 2,93 zł 3,60 zł

Druki szkolne / Karta rowerowa (2)

Karta rowerowa 0,81 zł 1,00 zł
Arkusz zaliczeń (karta rowerowa) 0,24 zł 0,30 zł

Druki szkolne / Legitymacje szkolne (7)

Legitymacja dla uczniów niepełnosprawnych MEN-I/3-N 0,24 zł 0,30 zł
Legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych MEN-I/5 0,24 zł 0,30 zł
Legitymacja dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego zaśw.MI/2002 0,24 zł 0,30 zł
Legitymacja szkolna - gilosz z nadrukowanym rewersem 1,14 zł 1,40 zł
Legitymacja dla uczniów wszystkich typów szkół, z wyjątkiem szkół policealnych i szkół dla dorosłych oraz uczniów niepełnosprawnych MEN-I/1 0,24 zł 0,30 zł
Legitymacja dla uczniów szkół policealnych i słuchaczy szkół dla dorosłych, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych MEN-I/2 0,24 zł 0,30 zł
Gilosz do legitymacji bez rewersu A 4 0,77 zł 0,95 zł

Druki szkolne / Teczki ozdobne (7)

Teczka dyplomowa ze złoconym godłem RP 12,11 zł 14,90 zł
Teczka dyplomowa bez nadruku z twardą oprawą 10,49 zł 12,90 zł
Teczka kartonowa z nadrukiem "DYPLOM" / biała 2,85 zł 3,50 zł
Teczka kartonowa z nadrukiem "DYPLOM" / kolorowa 4,55 zł 5,60 zł
Teczka kartonowa z nadrukiem "ŚWIADECTWO" /biała 2,85 zł 3,50 zł
Teczka kartonowa z nadrukiem "ŚWIADECTWO" / kolorowa 4,55 zł 5,60 zł
Teczka kartonowa z nadrukiem "NAGRODA DYREKTORA SZKOŁY"/ kolorowa 4,80 zł 5,90 zł

Druki szkolne / Zaświadczenia (14)

Zaświadczenie o ukończeniu kursu (papier biały) 0,33 zł 0,40 zł
Zaświadczenie o ukończeniu kursu (gilosz zielony) 0,41 zł 0,50 zł
Zaświadczenie o ukończeniu kursu (gilosz zielony + logo UE) 0,81 zł 1,00 zł
Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych (papier biały) 0,33 zł 0,40 zł
Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych (gilosz zielony) 0,41 zł 0,50 zł
Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych (papier biały) 0,33 zł 0,40 zł
Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych (gilosz zielony) 0,41 zł 0,50 zł
Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (papier biały) 0,33 zł 0,40 zł
Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (gilosz zielony) 0,41 zł 0,50 zł
Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników (papier biały) 0,28 zł 0,35 zł
Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników (gilosz zielony) 0,33 zł 0,40 zł
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP (gilosz zielony) 0,33 zł 0,40 zł
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP UE (gilosz zielony) 0,81 zł 1,00 zł
Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego MEN-I/73 0,24 zł 0,30 zł

Druki szkolne / Świadectwa szkolne (14)

Świadectwo szkolne MEN-I/1/1 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/3/1 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/4-w/1 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/24-w/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/6/1 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/13/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/14-w/2 0,37 zł 0,45 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/20-w/2 0,41 zł 0,50 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/23b/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/24b-w/2 0,37 zł 0,45 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/26b-w/2 0,37 zł 0,45 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/29/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne promocyjne dla uczniów klas VII oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w szkołach podstawowach dla dzieci i młodzieży MEN-I/5/1 0,28 zł 0,35 zł
Gilosz szary na duplikaty 0,24 zł 0,30 zł

Druki szkolne / Świadectwa szkolne / Gimnazjum (4)

Świadectwo szkolne dla uczniów szkoły podstawowej MEN-I/9-w/1 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy MEN-I/10/1 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne dla uczniów z niesprawnością intelektualną MEN-I/11/1 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/16/2 0,28 zł 0,35 zł

Druki szkolne / Świadectwa szkolne / Liceum Ogólnokształcące (7)

Świadectwo szkolne MEN-I/21/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/21a/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/21a-w/2 0,37 zł 0,45 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/23/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/23a/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/23a-w/2 0,37 zł 0,45 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/17-w/2 0,33 zł 0,40 zł

Druki szkolne / Świadectwa szkolne / Liceum profilowane (3)

Świadectwo szkolne MEN-I/25b/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne dla uczniów branżowej szkoły I stopnia MEN-I/25/2 0,33 zł 0,40 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/26-w/2 0,33 zł 0,40 zł

Druki szkolne / Świadectwa szkolne / Szkoła podstawowa (2)

Świadectwo dla uczniów szkoły podstawowej MEN-I/8/1 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/12-SZ/1 0,28 zł 0,35 zł

Druki szkolne / Świadectwa szkolne / Szkoła specjalna (1)

Świadectwo szkolne MEN-I/19/2 0,28 zł 0,35 zł

Druki szkolne / Świadectwa szkolne / Szkoły uzupełniające (1)

Świadectwo szkolne MEN-I/30/2 0,28 zł 0,35 zł

Druki szkolne / Świadectwa szkolne / Technikum (5)

Świadectwo szkolne promocyjne technikum MEN-I/27a/2 0,41 zł 0,50 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/27a-w/2 0,45 zł 0,55 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/28/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo ukończenia technikum MEN-I/28a/2 0,41 zł 0,50 zł
Świadectwo ukończenia technikum MEN-I/28a-w/2 0,45 zł 0,55 zł

Dzienniki Szkolne (2)

Dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych 7,24 zł 8,90 zł
Dziennik Zajęć Świetlicy MEN-DSW/ 2021 16,53 zł 17,85 zł

Dzienniki Szkolne / Dzienniki innych zajęć (1)

Dziennik Zajęć Pozalekcyjnych MEN-DZP/2021 7,60 zł 9,35 zł

Dzienniki Szkolne / Dzienniki lekcyjne (15)

Dziennik Lekcyjny dla Gimnazjum Wyd. I 18,13 zł 22,30 zł
Dziennik Lekcyjny dla Szkoły Podstawowej IV-VI MEN-III/2016 18,13 zł 22,30 zł
Dziennik Lekcyjny dla Szkoły Podstawowej IV-VI Wyd. I 18,13 zł 22,30 zł
Dziennik Lekcyjny Edukacja Wczesnoszkolna dla klas I-III Szkoły Podstawowej MEN-II/2020 19,92 zł 24,50 zł
Dziennik Zajęć Przedszkola MEN I/1 14,23 zł 17,50 zł
Dziennik Lekcyjny dla klas I-III Szkoły Podstawowej - układ na stronie - wszystkie edukacje dla jednego ucznia MEN I/2 15,61 zł 19,20 zł
Dziennik Lekcyjny dla klas I-III Szkoły Podstawowej z rozbudowanymi działami dot. oceny osiągnięć uczniów z poszczególnymch działów edukacji MEN I/2a 15,61 zł 19,20 zł
Dziennik Lekcyjny dla klas IV-VIII Szkoły Podstawowej, wszystkich klas Gimnazjum, Liceum, oraz szkół zawodowych wszystkich typów MEN I/3 (jedenastogodzinny) 15,61 zł 19,20 zł
Dziennik Lekcyjny dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej, wszytskich klas Gimnazjum, Liceum, oraz szkół zawodowych wszystkich typów MEN I/3 (ośmiogodzinny - 6 dniowy) 15,61 zł 19,20 zł
Dziennik lekcyjny dla Szkół Branżowych I stopnia 18,62 zł 22,90 zł
Dziennik Lekcyjny dla klas IV-VIII Szkoły Podstawowej, wszystkich klas Gimnazjum, Liceum, oraz szkół zawodowych wszystkich typów MEN I/3 (ośmiogodzinny) 17,15 zł 21,10 zł
Dziennik Lekcyjny MEN-III/2020 (klasy 4-8, LO,Tech) 19,92 zł 24,50 zł
Semestralny Dziennik Zajęć Przedszkola MEN Ia 11,30 zł 13,90 zł
Dziennik Zajęć Przedszkola MEN-I/2021 (całoroczny) niebieski 21,26 zł 26,15 zł
Dziennik Zajęć Przedszkola MEN-I/2021 (całoroczny) zielony 21,26 zł 26,15 zł

Dzienniki Szkolne / Dzienniki pozostałe (41)

Dziennik Wychowawcy MEN-DW/2021 8,37 zł 10,30 zł
Organizacja Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN-OPPP/2021 7,81 zł 9,61 zł
Dziennik Zajęć Pozalekcyjnych MEN-DZP/2021 7,60 zł 9,35 zł
Dziennik Zajęć Specjalistycznych MEN-DZS/2021 8,37 zł 10,29 zł
Dziennik Nauczania Indywidualnego MEN-DNI/2021 8,11 zł 9,98 zł
Dziennik Pedagoga/Psychologa MEN-DPed 21,26 zł 26,15 zł
Dziennik Zajęć Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy MEN-KKZ/2020 17,89 zł 22,00 zł
Ewidencja Zaświadczeń o ukończeniu kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych MEN-EKKZ/2015 12,93 zł 15,90 zł
Księga Kontroli Wewnętrznej MEN-KKW/2021 8,94 zł 11,00 zł
Rejestr Upoważnień MEN-RU/2015 15,04 zł 18,50 zł
Księga Zastępstw MEN-KZ/2020 22,76 zł 28,00 zł
Ewidencja Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia MEN-KIPU/2015 12,93 zł 15,90 zł
Dziennik zajęć dodatkowych i kursów 5,31 zł 6,53 zł
Dziennik zajęć pedagoga szkolnego (psychologa) dla planowania i organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w szkołach i innych placówkach 15,37 zł 18,90 zł
Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 6,10 zł 7,50 zł
Dziennik zajęć zespołu korekcyjno-wyrównawczego 6,34 zł 7,80 zł
Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołu 6,71 zł 8,25 zł
Dziennik Zajęć Przedszkola MEN-I/2021 (całoroczny) pomarańczowy 21,26 zł 26,15 zł
Dziennik Indywidualnych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania MEN-IWWR/2021 8,37 zł 10,30 zł
Dziennik grupowych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania MEN-GWWR/2021 8,37 zł 10,30 zł
Dziennik zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych MEN-ZRW 6,75 zł 8,30 zł
Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych MEN-IRW/2021 8,37 zł 10,30 zł
Dziennik Zajęć Świetlicy Szkolnej (twarda oprawa) 15,37 zł 18,90 zł
Dziennik biblioteki szkolnej 6,77 zł 8,33 zł
Dziennik internatu 15,12 zł 18,60 zł
Dziennik placówki wypoczynku (kolonijny) 4,02 zł 4,95 zł
Dziennik szkoły zaocznej 19,53 zł 24,02 zł
Dziennik zajęć logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych 6,71 zł 8,25 zł
Dziennik zajęć szkolnego doradcy zawodowego 15,04 zł 18,50 zł
Dziennik Szkoły Zaocznej (nowy) 22,05 zł 27,12 zł
Dziennik Logopedy MEN-DLog/2021 12,72 zł 15,65 zł
Dziennik Zajęć Dydaktyczno-Wyrównawczych MEN-DZDW/2021 7,80 zł 9,60 zł
Dzienniczek Nauczyciela Wychowania Fizycznego 10,49 zł 12,90 zł
Dziennik Zajęć Rozwijających Uzdolnienia Uczniów (kółka zainteresowań) MEN-DZKZ/2021 6,22 zł 7,65 zł
Dziennik Zajęć Lekcyjnych w grupie oddziałowej/ międzyoddziałowej MEN-DZL/2020 5,00 zł 6,15 zł
Dzienniczek Wolontariusza MEN-DWol/2020 3,37 zł 4,15 zł
Dziennik Zajęć MEN-DZ/2021 5,24 zł 6,45 zł
Dziennik Praktyk 3,98 zł 4,90 zł
Dziennik Nauczyciela Wspomagającego MEN-DNW/2021 10,00 zł 12,30 zł
Dziennik Zajęć Specjalistycznych logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych i innych grupowych MEN-DZSL/2021 7,80 zł 9,60 zł
Dziennik Zajęć Świetlicy MEN-DSW/2021 (twarda oprawa) 19,76 zł 24,30 zł

Gabloty (5)

Gablota na puchary 1 048,78 zł 1 290,00 zł
Gablota na sztandar srebrna 848,78 zł 1 044,00 zł
Gablota na sztandar złota 934,15 zł 1 149,00 zł
Gablota na klucze 798,37 zł 982,00 zł
Gablota zewnętrzna 698,37 zł 859,00 zł

Gabloty / Gabloty ogłoszeniowe (8)

Gablota do ogłoszeń 267,48 zł 329,00 zł
Gablota do ogłoszeń 446,34 zł 549,00 zł
Gablota do ogłoszeń 608,94 zł 749,00 zł
Gablota do ogłoszeń 968,29 zł 1 191,00 zł
Gablota do ogłoszeń 789,43 zł 971,00 zł
Gablota wolnostojąca 927,64 zł 1 141,00 zł
Gablota zewnętrzna 362,60 zł 446,00 zł
Gablota zewnętrzna wolnostojąca 1 028,46 zł 1 265,00 zł

Multimedia / Ekrany projekcyjne (3)

Ekrany ścienne rozwijane ręcznie 250,41 zł 308,00 zł
Ekrany rozwijane elektrycznie` 1 106,50 zł 1 361,00 zł
Frame Cinema 210 (ekran ramowy ścienny) 977,24 zł 1 202,00 zł

Multimedia / Monitory (17)

ViewSonic VX2252MH 452,03 zł 556,00 zł
ViewSonic VX2363SMHL-W 546,34 zł 672,00 zł
ViewSonic VX2452MH 522,76 zł 643,00 zł
ViewSonic VG2233-LED 489,43 zł 602,00 zł
ViewSonic VG2235m 634,15 zł 780,00 zł
ViewSonic VG2433-LED 614,63 zł 756,00 zł
ViewSonic VG2438SM 873,98 zł 1 075,00 zł
ViewSonic VP2770-LED 2 084,55 zł 2 564,00 zł
ViewSonic VP2772 3 009,76 zł 3 702,00 zł
ViewSonic TD2220-2 920,33 zł 1 132,00 zł
ViewSonic TD2420 1 036,59 zł 1 275,00 zł
ViewSonic VG2439SMH 725,20 zł 892,00 zł
ViewSonic VG2239SMH 595,93 zł 733,00 zł
ViewSonic VX2263SMHL 446,34 zł 549,00 zł
Monitor LCD ViewSonic VX2363SMHL 546,34 zł 672,00 zł
ViewSonic VP2468 1 036,59 zł 1 275,00 zł
ViewSonic VSD242-BKA-EU0 1 785,37 zł 2 196,00 zł

Multimedia / Produkty interaktywne / Statywy do tablic i monitorów interaktywnych (14)

Statyw do tablic interaktywntch 649,59 zł 799,00 zł
Statyw do tablic interaktywnych z wysięgnikiem 1 056,10 zł 1 299,00 zł
Uchwyt elektryczny Wallom 2 600,81 zł 3 199,00 zł
Smart Metals statyw mobilny do monitorów interaktywnych 3 088,62 zł 3 799,00 zł
Smart Metals statyw do monitorów interaktywnych (niemobilny) 2 844,72 zł 3 499,00 zł
Smart Metals statyw elektryczny mobilny do monitorów interaktywnych 3 657,72 zł 4 499,00 zł
Smart Metals uchwyt ścienny elektryczny (kolumna) do monitorów interaktywnych 3 251,22 zł 3 999,00 zł
Smart Metals statyw elektryczny Tip&Touch (stół) do 60" 5 690,24 zł 6 999,00 zł
Mobilny regulowany statyw Avtek 2 198,37 zł 2 704,00 zł
Mobilny regulowany statyw Avtek (do 50kg) 2 470,73 zł 3 039,00 zł
Smart Metals uchwyt ścienny elektryczny (dwu kolumnowy) do monitorów interaktywnych 3 251,22 zł 3 999,00 zł
Smart Metals uchwyt ścienny Swing z regulacją elektryczną i funkcją odchylania 4 470,73 zł 5 499,00 zł
TouchScreen Mobile Stand Pro 1 300,00 zł 1 599,00 zł
Statyw Tip&Touch do 65" - wersja gas-spring 4 877,24 zł 5 999,00 zł

Multimedia / Produkty interaktywne / Tablice interaktywne i multimedialne (13)

Qomo Quest 84" z wbudowanym komputerem 4K 38 617,07 zł 47 499,00 zł
Avtek TouchScreen 65 Pro z komputerem 12 999,19 zł 15 989,00 zł
OPS CTOUCH Easy Air i3 (do Laser Air) 4 064,23 zł 4 999,00 zł
OPS CTOUCH Easy Air i5 (do Laser Air) 4 877,24 zł 5 999,00 zł
OPS CTOUCH Easy Air i7 (do Laser Air) 6 096,75 zł 7 499,00 zł
Monitor Interaktywny CTOUCH Leddura XTS 65" 20 324,39 zł 24 999,00 zł
Tablica interaktywna TT-BOARD 3000 2 438,21 zł 2 999,00 zł
Tablica interaktywna QWB82OPF 2 682,11 zł 3 299,00 zł
Monitor Interaktywny Avtek TouchScreen 55 Pro2 6 500,00 zł 7 995,00 zł
Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 55 Pro2 z komputerem 9 499,19 zł 11 684,00 zł
Tablica interaktywna TT-BOARD 80 Pro 2 926,02 zł 3 599,00 zł
Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 65 Pro2 9 999,19 zł 12 299,00 zł
Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 65 Pro2 z komputerem 12 999,19 zł 15 989,00 zł

Multimedia / Produkty interaktywne / Zestawy (2)

Zestaw Qomo Standard 4 877,24 zł 5 999,00 zł
Zestaw Avtek Standard 4 348,78 zł 5 349,00 zł

Multimedia / Projektory multimedialne (4)

Projektor NEC VE281X 1 284,55 zł 1 580,00 zł
Projektor Casio XJ-F10X 3 934,96 zł 4 840,00 zł
Projektor Casio XJ-F20XN 4 154,47 zł 5 110,00 zł
Projektor Casio XJ-F100W 3 715,45 zł 4 570,00 zł

Multimedia / Projektory multimedialne / Pico (15)

ViewSonic PLED-W800 2 555,28 zł 3 143,00 zł
Projektor Vivitek Qumi Q6 2 356,91 zł 2 899,00 zł
Projektor Vivitek Qumi Q6 czerwony 2 356,91 zł 2 899,00 zł
Projektor Vivitek Qumi Q6 biały 2 356,91 zł 2 899,00 zł
Vivitek Qumi Q6 niebieski 2 356,91 zł 2 899,00 zł
Projektor Vivitek Qumi Q6 pomarańczowy 2 356,91 zł 2 899,00 zł
Wi-Fi USB Dongle do projektorów VIVITEK 178,86 zł 220,00 zł
Bateria do projektorów Qumi 578,86 zł 712,00 zł
Projektor Vivitek Qumi Q3 Plus Biały 1 852,85 zł 2 279,00 zł
Vivitek Qumi Q3 Plus Czerwony 1 852,85 zł 2 279,00 zł
Vivitek Qumi Q3 Plus Złoty 1 852,85 zł 2 279,00 zł
Vivitek Qumi Q3 Plus Czarny 1 852,85 zł 2 279,00 zł
Vivitek Qumi Q7 Plus 3 308,13 zł 4 069,00 zł
Vivitek Qumi Q6 szary 2 356,91 zł 2 899,00 zł
Vivitek Qumi Q6 złoty 2 356,91 zł 2 899,00 zł

Multimedia / Projektory multimedialne / Projektory bezlampowe (LED) (14)

Casio XJ-A142 3 942,28 zł 4 849,00 zł
Casio XJ-A147 4 430,08 zł 5 449,00 zł
Casio XJ-A242 4 527,64 zł 5 569,00 zł
Casio XJ-A247 4 783,74 zł 5 884,00 zł
Casio XJ-A252 4 783,74 zł 5 884,00 zł
Casio XJ-A257 5 368,29 zł 6 603,00 zł
ViewSonic Pro9000 7 051,22 zł 8 673,00 zł
Projektor Casio XJ-V10X 3 715,45 zł 4 570,00 zł
Projektor Casio XJ-V100W 3 065,04 zł 3 770,00 zł
Projektor Casio XJ-V110W 3 804,88 zł 4 680,00 zł
Projektor Casio XJ-V2 2 397,56 zł 2 949,00 zł
Casio Kabel RS232C YK-60 91,06 zł 112,00 zł
Casio XJ-F210WN 4 154,47 zł 5 110,00 zł
Torba YB-2 do serii Core/Advanced 130,08 zł 160,00 zł

Multimedia / Projektory multimedialne / Projektory krótkoogniskowe (13)

Vivitek DX881ST 2 368,29 zł 2 913,00 zł
Vivitek DW882ST 2 668,29 zł 3 282,00 zł
Vivitek D755WT 3 531,71 zł 4 344,00 zł
Vivitek DH758UST 4 729,27 zł 5 817,00 zł
ViewSonic PJD5353Ls 2 210,57 zł 2 719,00 zł
ViewSonic PJD5553Lws 2 386,18 zł 2 935,00 zł
ViewSonic PJD6352Ls 2 748,78 zł 3 381,00 zł
ViewSonic PJD6552Lws 2 902,44 zł 3 570,00 zł
Projektor Vivitek DX563ST 2 157,72 zł 2 654,00 zł
Projektor Vivitek DH559ST 3 251,22 zł 3 999,00 zł
Projektor Vivitek DH559ST-EDU 3 576,42 zł 4 399,00 zł
Vivitek D756USTi 4 345,53 zł 5 345,00 zł
Vivitek DH759USTi 5 685,37 zł 6 993,00 zł

Multimedia / Projektory multimedialne / Projektory przenośne (12)

Vivitek D912HD 2 840,65 zł 3 494,00 zł
ViewSonic PJD5533W 1 577,24 zł 1 940,00 zł
ViewSonic PJD6544W 2 862,60 zł 3 521,00 zł
ViewSonic PJD7820HD 2 904,88 zł 3 573,00 zł
ViewSonic Pro8520HD 6 952,03 zł 8 551,00 zł
Vivitek DH913 3 608,13 zł 4 438,00 zł
ViewSonic PJD5155 1 199,19 zł 1 475,00 zł
Vivitek H1186 3 088,62 zł 3 799,00 zł
Vivitek H1188 3 739,02 zł 4 599,00 zł
Projektor ViewSonic PJD7835HD 3 249,59 zł 3 997,00 zł
Vivitek D551 1 264,23 zł 1 555,00 zł
ViewSonic PJD6552LW 2 582,93 zł 3 177,00 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne (3)

Kolory i koło barw 202,44 zł 249,00 zł
Oś liczbowa mała 113,01 zł 139,00 zł
Stojak na mapy 218,70 zł 269,00 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Chemia i Fizyka (9)

Gęstości substancji 202,44 zł 249,00 zł
Wielkości fizyczne 202,44 zł 249,00 zł
Układ okresowy pierwiastków - fizyczny 194,31 zł 239,00 zł
Układ okresowy pierwiastków - chemiczny 194,31 zł 239,00 zł
Układ okresowy pierwiastków - strona chemiczna 177,65 zł 218,51 zł
Tablica rozpuszczalności związków 177,65 zł 218,51 zł
Układ okresowy pierwiastków strona fizyczna 177,65 zł 218,51 zł
Aparatura laboratoryjna 234,96 zł 289,00 zł
Szkło laboratoryjne 234,96 zł 289,00 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Geografia - mapy szkolne (112)

Kraje niemieckojęzyczne 218,70 zł 269,00 zł
Świat fizyczny/polityczny 275,24 zł 289,00 zł
Relief Ziemi oi dna morskiego 256,19 zł 269,00 zł
Mapa fizyczna i polityczna Europy 275,24 zł 289,00 zł
Unia Europejska 256,19 zł 269,00 zł
Polska w Europie i Świecie 275,24 zł 289,00 zł
Polska fizyczna konturowa 275,24 zł 289,00 zł
Polska administracyjna 275,24 zł 289,00 zł
Australia fizyczna w JĘZYKU ANGIELSKIM 256,19 zł 269,00 zł
Niemcy polityczne konturowe w językyu niemieckim 275,24 zł 289,00 zł
Austria polityczna w języku niemieckim 256,19 zł 269,00 zł
Austria fizyczna w język niemieckim 256,19 zł 269,00 zł
Szwajcaria fizyczna w języku niemieckim 256,19 zł 269,00 zł
Szwajcaria polityczna w języku niemieckim 256,19 zł 269,00 zł
Włochy fizyczne w języku włoskim 256,19 zł 269,00 zł
Wyspy Brytyjskie fizyczne w języku angielskim 256,19 zł 269,00 zł
USA polityczna/fizyczna w języku angielskim 275,24 zł 289,00 zł
Rumunia polityczna/konturowa 275,24 zł 289,00 zł
Rosja fizyczna w języku rosyjskim 256,19 zł 269,00 zł
Rosja polityczna w języku rosyjskim 256,19 zł 269,00 zł
Japonia i Korea fizyczne w języku angielskim 256,19 zł 269,00 zł
Kanada w jezyku angielskim 256,19 zł 269,00 zł
Mapa polityczna świata 188,70 zł 198,14 zł
Polska - ochrona przyrody i sieć ECONET 188,70 zł 198,14 zł
Mapa polityczna Europy 188,70 zł 198,14 zł
Mapa gospodarcza Europy 188,70 zł 198,14 zł
Europa fizyczna z elementami ekologii/ Europa konturowa 204,00 zł 214,20 zł
Świat fizyczny z elementami ekologii / mapa ćwiczeniowa hipsometryczna 220,15 zł 231,16 zł
Województwo dolnośląskie - mapa administracyjna 188,70 zł 198,14 zł
Województwo kujawsko-pomorskie - mapa administracyjna 188,70 zł 198,14 zł
Województwo mazowieckie - mapa administracyjna 188,70 zł 198,14 zł
Województwo podlaskie - mapa administracyjna 188,70 zł 198,14 zł
Województwo pomorskie - mapa administracyjna 188,70 zł 198,14 zł
Województwo warmińsko-mazurskie - mapa fizyczna 188,70 zł 198,14 zł
Województwo warmińsko-mazurskie - mapa administracyjna 188,70 zł 198,14 zł
Kraje basenu Morza Bałtyckiego - mapa fizyczna 188,70 zł 198,14 zł
Województwo zachodniopomorskie - mapa administracyjna 188,70 zł 198,14 zł
Województwo pomorskie - mapa fizyczna i mapa Kaszub 188,70 zł 198,14 zł
Województwo łódzkie - mapa administracyjna 188,70 zł 198,14 zł
Województwo lubelskie - mapa administracyjna 188,70 zł 198,14 zł
Mapa kontrurowa Polski 188,70 zł 198,14 zł
Mapa konturowa Europy 188,70 zł 198,14 zł
Mapa konturowa Świata 188,70 zł 198,14 zł
Zachodniopomorskie - mapa fizyczna i konturowa 220,15 zł 231,16 zł
Zachodniopomorskie - mapa ekologiczna / konturowa 220,15 zł 231,16 zł
Mapa administracyjna Polski 188,70 zł 198,14 zł
Województwo podkarpackie - mapa adminitracyjna 188,70 zł 198,14 zł
Województwo wielkopolskie - mapa administracyjna 188,70 zł 198,14 zł
Kraje basenu Morza Bałtyckiego - mapa polityczna 188,70 zł 198,14 zł
Mapa krajoznawcza Polski- historia i kultura / przyroda 220,15 zł 231,16 zł
Antarktyda - mapa fizyczna 188,70 zł 198,14 zł
Azja - mapa fizyczna 188,70 zł 198,14 zł
Australia - mapa fizyczna 188,70 zł 198,14 zł
Ameryka Północna - mapa polityczna 188,70 zł 198,14 zł
Ameryka Północna - mapa fizyczna 188,70 zł 198,14 zł
Australia - mapa polityczna 188,70 zł 198,14 zł
Administracyjno-drogowa mapa Polski 188,70 zł 198,14 zł
Azja - mapa konturowa 188,70 zł 198,14 zł
Podkładka Mapa Administracyjna Polski 20,33 zł 25,00 zł
Rejony konfliktów na świecie 1990-2011 188,70 zł 198,14 zł
Mapa fizyczna Polski z elementami ekologii 188,70 zł 198,14 zł
Strefy klimatyczne świata 188,70 zł 198,14 zł
Krainy zoograficzne świata 188,70 zł 198,14 zł
Mapa hipsometryczna świata - ćwiczeniowa 188,70 zł 198,14 zł
Podkładka Mapa Polityczna Europy 20,33 zł 25,00 zł
Podkładka Mapa Polityczna Świata 20,33 zł 25,00 zł
Świat fizyczny z elementami ekologii 188,70 zł 198,14 zł
Unia Europejska - mapa gospodarcza 188,70 zł 198,14 zł
Unia Europejska - strefa Schengen 188,70 zł 198,14 zł
Państwa florystyczne i formacje roślinne świata 188,70 zł 198,14 zł
Geomorfologia Polski - typy rzeźby i ich pochodzenie 188,70 zł 198,14 zł
Geologia Polski - tektonika i stratygrafia 188,70 zł 198,14 zł
Polska - Przemysł i energetyka (stan na 2014) 188,70 zł 198,14 zł
Świat w 2010 roku 188,70 zł 198,14 zł
Świat gospodarczy - surowce i przemysł / demografia 220,15 zł 231,16 zł
Polska fizyczna z elementami ekologii / mapa konturowa-hipsometryczna 204,00 zł 214,20 zł
Mapa Polski z podziałem na strefy obiążenia śniegiem 188,70 zł 198,14 zł
Mapa Polski z podziałem na strefy obiążenia wiatrem 188,70 zł 198,14 zł
Minerały i skały 95,00 zł 99,75 zł
Świat rozmieszczenie ludności - ekumena, subekumena i anekumena 188,70 zł 198,14 zł
Świat - Geologia i tektonika 188,70 zł 198,14 zł
Degradacja środowiska na świecie 188,70 zł 198,14 zł
Hydrografia świata 183,46 zł 198,14 zł
Zróżnicowanie gospodarcze i społeczne świata 188,70 zł 198,14 zł
Mapa fizyczna Europy (z elementami ekologi) 188,70 zł 198,14 zł
Mapa Hipsometryczna Europy - ćwiczeniowa 188,70 zł 198,14 zł
Zoogeografia Polski 188,70 zł 198,14 zł
Mapa krajobrazowa świata 188,70 zł 198,14 zł
Mapa administracyjna Polski / Polska fizyczna z elementami ekologii 204,00 zł 214,20 zł
Woj. dolnośląskie mapa administracyjno-samochodowa 188,70 zł 198,14 zł
Woj. kujawsko-pomorskie mapa administracyjno-samochodowa 188,70 zł 198,14 zł
Woj. lubelskie mapa administracyjno-samochodowa 188,70 zł 198,14 zł
Woj. lubuskie mapa administracyjno-samochodowa 188,70 zł 198,14 zł
MR-GE-104 188,70 zł 198,14 zł
Woj. małopolskie mapa administracyjno-samochodowa 188,70 zł 198,14 zł
Woj. mazowieckie mapa administracyjno-samochodowa 188,70 zł 198,14 zł
Woj. opolskie mapa administracyjno-samochodowa 188,70 zł 198,14 zł
Woj. podkarpackie mapa administracyjno-samochodowa 188,70 zł 198,14 zł
Woj. podlaskie mapa administracyjno-samochodowa 188,70 zł 198,14 zł
Woj. pomorskie mapa administracyjno-samochodowa 188,70 zł 198,14 zł
Woj. śląskie mapa administracyjno - samochodowa 188,70 zł 198,14 zł
Woj. świętokrzyskie mapa administracyjno-samochodowa 188,70 zł 198,14 zł
Woj. warmińsko-mazurskie mapa administracyjno-samochodowa 188,70 zł 198,14 zł
Woj. wielkopolskie mapa administracyjno-samochodowa 188,70 zł 198,14 zł
Woj. zachodniopomorskie mapa administracyjno-samochodowa 188,70 zł 198,14 zł
Hiszpania i Portugalia fizyczna - hiszp. 234,96 zł 289,00 zł
Ameryka południowa fiz. - hiszp. 234,96 zł 289,00 zł
Australia fiz-pol. PL 186,18 zł 229,00 zł
Afryka fiz-polit. PL 186,18 zł 229,00 zł
Ameryka Płd. fiz/pol. PL 186,18 zł 229,00 zł
Ameryka Płn. fiz-pol. PL 186,18 zł 229,00 zł
Azja fiz-polit. PL 194,31 zł 239,00 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Historia (43)

Europa 1945-1990 275,24 zł 289,00 zł
Księstwo Warszawskie / Europa wojny napoleońskie 275,24 zł 289,00 zł
Rzeczpospolita w XVII i XVIII w. / Europa do połowy XVIII w. 220,15 zł 231,16 zł
Taśma czasowa z taśmą ćwiczeniową 166,60 zł 204,92 zł
Starożytny Izrael od X do VI w p.n.e. (Stary Testament) 188,70 zł 198,14 zł
Starożytna Grecja - państwo i kultura 220,15 zł 231,16 zł
Starożytny Rzym - Państwo i kultura 220,15 zł 231,16 zł
Europa wczesnośredniowieczna 188,70 zł 198,14 zł
Polska pierwszych Piastów 188,70 zł 198,14 zł
Ziemie polskie za Kaziemierza Wielkiego i Władysława Łokietka 188,70 zł 198,14 zł
Polska i Litwa za pierwszych Jagiellonów / Europa w XIV i XVw. 220,15 zł 231,16 zł
Rzeczpospolita po Unii Lubelskiej / Europa w XVI w . 220,15 zł 231,16 zł
Rzeczpospolita w okresie rozbiorów / Europa 1789-95 220,15 zł 231,16 zł
I Wojna światowa 1914-1918 / 1917-1918 220,15 zł 231,16 zł
Polska w latach 1919-1939 / Europa w latach 1919-1939 220,15 zł 231,16 zł
II wojna światow 1939-1941 / 1942-1945 188,70 zł 198,14 zł
Europa po 1945 roku 188,70 zł 198,14 zł
Unia Europejska - etapy rozszerzania 188,70 zł 198,14 zł
Unia Europejska - procesy integracji 188,70 zł 198,14 zł
Unia Europejska - strefa Schengen 188,70 zł 198,14 zł
Unia Europejska - Historia Integracji Europejskiej (stan na 1 maja 2004r) - DUO 117,12 zł 144,06 zł
NATO 188,70 zł 198,14 zł
1000 lat historii Polski - dziedzictwo narodowe (960-1800) 188,70 zł 198,14 zł
1000 lat historii Polski - dziedzictwo narodowe (1800-2006) 188,70 zł 198,14 zł
Powstanie i rozwój chrześcijańska 188,70 zł 198,14 zł
Wielkie cywilizacje średniowiecza - kultura i sztuka 188,70 zł 198,14 zł
Starożytny wschód - cywilizacje wielkich rzek i ich kultury 188,70 zł 198,14 zł
Starożytny wschód - pierwsze państwa 188,70 zł 198,14 zł
Palestyna za czasów Chrystusa 188,70 zł 198,14 zł
Księstwo Warszawskie w latach 1807-1815 130,00 zł 136,50 zł
Powstanie Listopadowe 110,98 zł 136,50 zł
Powstanie Styczniowe 130,00 zł 136,50 zł
Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim 130,00 zł 136,50 zł
Powstawanie państwa Izrael 188,70 zł 198,14 zł
Świat w okresie wielkich odkryć XV-XVI wiek 188,70 zł 198,14 zł
Świat w okresie wielkich odkryć XVII-XVIII wiek 188,70 zł 198,14 zł
Rewolucja neolityczna - początki cywilizacji 188,70 zł 198,14 zł
Powstania śląskie 188,70 zł 198,14 zł
1000 lat historii Polski - dziedzictwo narodowe (pakiet 2 cz.) 323,00 zł 339,15 zł
Europa w XII-XIII w. Imperium mongolskie w XIII w. 188,70 zł 198,14 zł
Rozbicie dzielnicowe Polski 188,70 zł 198,14 zł
I Wojna Światowa 1914-1916 188,70 zł 198,14 zł
I Wojna Światowa 1917-1918 188,70 zł 198,14 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Informatyka (1)

Budowa komputera / Klawiatura i mysz DUO 136,00 zł 167,28 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Język Angielski (43)

Basic Facts about London 275,24 zł 289,00 zł
Basic Facts about Australia 275,24 zł 289,00 zł
Basic Facts about USA 275,24 zł 289,00 zł
Basic Facts about Great Britain 275,24 zł 289,00 zł
Professions 234,96 zł 289,00 zł
Transport 234,96 zł 289,00 zł
Sport 234,96 zł 289,00 zł
Clothes 234,96 zł 289,00 zł
My Family 218,70 zł 269,00 zł
The Tenses 234,96 zł 289,00 zł
Pronouns 234,96 zł 289,00 zł
Irregular Verbs 234,96 zł 289,00 zł
Time and Seasons 234,96 zł 289,00 zł
The English Alphabet 234,96 zł 289,00 zł
Basic English I 234,96 zł 289,00 zł
Basic English II 234,96 zł 289,00 zł
Basic English III 234,96 zł 289,00 zł
Basic English IV 234,96 zł 289,00 zł
Basic English V 234,96 zł 289,00 zł
Basic English VI 234,96 zł 289,00 zł
The tenses active voice - The British Isles Physical 220,15 zł 231,16 zł
The tenses passive voice 177,65 zł 218,51 zł
The British Isles political 188,70 zł 198,14 zł
European Union 188,70 zł 198,14 zł
Irregular Verbs 177,65 zł 218,51 zł
Pronouns 177,65 zł 218,51 zł
Nouns 177,65 zł 218,51 zł
Seasons of the year 177,65 zł 218,51 zł
World Political 188,70 zł 198,14 zł
The Simple and Continous Tenses - Active Voice 177,65 zł 218,51 zł
The English Alphabet 95,00 zł 116,85 zł
Australia - physical 188,70 zł 198,14 zł
Australia political 188,70 zł 198,14 zł
North America Physical 188,70 zł 198,14 zł
North America Political 188,70 zł 198,14 zł
United States of America physical 188,70 zł 198,14 zł
Wild animals 95,00 zł 116,85 zł
Farm animals and pets 95,00 zł 116,85 zł
United States of America political 188,70 zł 198,14 zł
Baltic Sea physical 188,70 zł 198,14 zł
Baltic Sea political 188,70 zł 198,14 zł
Europe political map 188,70 zł 198,14 zł
The British Isles Physical 188,70 zł 198,14 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Język Francuski (10)

Fakty o Francji 275,24 zł 289,00 zł
Le Transport 234,96 zł 289,00 zł
Les Metiers 234,96 zł 289,00 zł
Sport 234,96 zł 289,00 zł
Ma famille franc.-sowacki 202,44 zł 249,00 zł
Les vetements 234,96 zł 289,00 zł
Regles de syntaxe 234,96 zł 289,00 zł
Conjugaisons Regulieres 218,70 zł 269,00 zł
Place des Pronomes 218,70 zł 269,00 zł
Francja fizyczna 218,70 zł 269,00 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Język Hiszpański (19)

Profesiones 234,96 zł 289,00 zł
Sport (hiszp.) 234,96 zł 289,00 zł
Transport (hiszp.) 234,96 zł 289,00 zł
Hiszpania i Portugalia - fizyczna (hiszp.) 256,19 zł 269,00 zł
Ameryka Południowa - fizyczna (hiszp.) 256,19 zł 269,00 zł
Europa física 188,70 zł 198,14 zł
Europa política 188,70 zł 198,14 zł
Árbol de decisiones 177,65 zł 218,51 zł
Europa Hipsométrica / Ejercicios 188,70 zł 198,14 zł
La Grecia Antigua - Estado 188,70 zł 198,14 zł
La Grecia Antigua - Cultura 188,70 zł 198,14 zł
Roma Antigua - Estado 188,70 zł 198,14 zł
Roma Antigua - Cultura 188,70 zł 198,14 zł
Línea Cronológica 166,60 zł 204,92 zł
Unión Europea 188,70 zł 198,14 zł
Tabla de Multiplicar / Ejercicios Doble 203,15 zł 249,87 zł
Ritmos de la Naturaleza 177,65 zł 218,51 zł
Tabla Caligráfica en Tres Líneas / Tabla Cuadriculada 203,15 zł 249,87 zł
Sistema Internacional Si - El Lenguaje de la Ciencia y de la Téc 177,65 zł 218,51 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Język Niemiecki (44)

Der Bestimmte Artikel 234,96 zł 289,00 zł
Österreich im Überblick 275,24 zł 289,00 zł
Deutschland im Überblick 234,96 zł 289,00 zł
Die Berufe 234,96 zł 289,00 zł
Der Transport 234,96 zł 289,00 zł
Der Sport 234,96 zł 289,00 zł
Die Kleiudung 234,96 zł 289,00 zł
Meine Familie 218,70 zł 269,00 zł
Neue Rechtschreibung / Deutsche Politik 275,24 zł 289,00 zł
Die Zeit 234,96 zł 289,00 zł
Die Unregelmassige Verben 234,96 zł 289,00 zł
Persönliche Fürworte 234,96 zł 289,00 zł
Wortbildungshaus 234,96 zł 289,00 zł
Grundwissen Deutsch I. 234,96 zł 289,00 zł
Das Deutsche Alphabe 234,96 zł 289,00 zł
Niemcy fizyczne konturowe 275,24 zł 289,00 zł
Deutschland politisch / stumm 220,15 zł 231,16 zł
Deutschsprachige Länder politisch duo 188,70 zł 198,14 zł
Deutschsprachige Länder physisch 188,70 zł 198,14 zł
Europa politisch / stumm 220,15 zł 231,16 zł
Europa physisch / stumm 220,15 zł 231,16 zł
Welt politisch - Świat polityczny 188,70 zł 198,14 zł
Welt physisch - Świat fizyczny 188,70 zł 198,14 zł
Vier Jahreszeiten - rytmy przyrody 177,65 zł 218,51 zł
Unregelmäßige und gemischte Verben 177,64 zł 218,50 zł
Deutschland physisch 188,70 zł 198,14 zł
Das alte Griechenland 220,15 zł 231,16 zł
Das alte Rom 220,15 zł 231,16 zł
Entscheidungsbaum 219,20 zł 230,16 zł
Koordinatensystem / Kreisdiagram 203,15 zł 249,87 zł
Computerbau 177,65 zł 218,51 zł
Das Internationale Einheintensystem - Sprache der Wissenschaft u 177,65 zł 218,51 zł
Einmaleins / Übungsseite ( mit Kreuz ) 203,15 zł 249,87 zł
Europäische Union ( neuste Fassung ) 188,70 zł 198,14 zł
Geschichte der Europäischen Union 188,70 zł 198,14 zł
Koordinatenkreuz für die Grundschule 177,65 zł 218,51 zł
Periodensystem für Physic 177,65 zł 218,51 zł
Periodensystem für Chemie 177,65 zł 218,51 zł
Tastatur und Maus 177,65 zł 218,51 zł
Zellen die Lebensseinheiten 177,65 zł 218,51 zł
Zellen die Lebensseinheiten Übungsseite 177,65 zł 218,51 zł
Deutschland politisch 188,70 zł 198,14 zł
Deutschland stumm 165,75 zł 174,04 zł
Liniatur 177,65 zł 218,51 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Język Polski (25)

Części mowy 234,96 zł 289,00 zł
Drzewko decyzyjne 177,65 zł 218,51 zł
Rodzaje i gatunki lietrackie 177,65 zł 218,51 zł
Drzewko asystent 177,65 zł 218,51 zł
Tablica do pisania w linię i w kratkę 119,00 zł 146,37 zł
Portrety pisarzy polskich komplet 20 plansz 310,00 zł 381,30 zł
Pisownia wyrazów z "h" i "ch" 95,00 zł 116,85 zł
Pisownia wyrazów z "rz" i "ż" 95,00 zł 116,85 zł
Pisownia wyrazów z "ó" i "u" 95,00 zł 116,85 zł
Pisowanie wielką i małą literą 95,00 zł 116,85 zł
Pisownia łączna i rozłączna z cząstką "by" 95,00 zł 116,85 zł
Pisownia łączna i rozłączna z cząstką "nie" 95,00 zł 116,85 zł
Pisownia wyrazów z ą, ę, en, em, on, om 95,00 zł 116,85 zł
Pisownia łączna i rozłączna wyrażeń przyimkowych 95,00 zł 116,85 zł
Epoki i prądy w literaturze polskiej cz.I 153,66 zł 189,00 zł
Epoki i prądy w literaturze polskiej cz.II 153,66 zł 189,00 zł
Epoki i prądy w literaturze polskiej cz.III 153,66 zł 189,00 zł
Tryptyk Epoki literackie 405,69 zł 499,00 zł
Poczet wielkich twórców literatury polskiej 153,66 zł 189,00 zł
Rodzaje i gatunki literackie 153,66 zł 189,00 zł
Plansza w linie wąskie 178,05 zł 219,00 zł
Tablica gramatyczno-ortograficzna cz.I 178,05 zł 219,00 zł
Tablica gramatyczno-ortograficzna cz. II 178,05 zł 219,00 zł
Tablica gramatyczno-ortograficzna cz. I 178,05 zł 219,00 zł
Tablica gramatyczno-ortograficzna cz. II 178,05 zł 219,00 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Język Rosyjski (14)

Podstawy języka rosyjskiego 234,96 zł 289,00 zł
Zawody 234,96 zł 289,00 zł
Transport 234,96 zł 289,00 zł
Sport 234,96 zł 289,00 zł
Moja rodzina (jęz. rosyjski/słowacki) 202,44 zł 249,00 zł
Odzież 234,96 zł 289,00 zł
Alfabet rosyjski 234,96 zł 289,00 zł
Świat polityczny 275,24 zł 289,00 zł
Świat fizyczny/polityczny 275,24 zł 289,00 zł
Europa polityczna / konturowa j. rosyjski 275,24 zł 289,00 zł
Federacja Rosyjska - mapa polityczna 188,70 zł 198,14 zł
Federacja Rosyjska - mapa fizyczna 188,70 zł 198,14 zł
Gramatyka języka rosyjskiego - odmiana czasowników (cz.1) 95,00 zł 116,85 zł
Gramatyka języka rosyjskiego - odmiana czasowników (cz.2) 95,00 zł 116,85 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Matematyka (17)

Mnożenie do 100 218,70 zł 269,00 zł
Jednostki miar i wag 218,70 zł 269,00 zł
Plus/minus 218,70 zł 269,00 zł
Przebieg funkcji trygonometrycznych 234,96 zł 289,00 zł
Geometria (cz.1) 202,44 zł 249,00 zł
Geometria (cz.2) 202,44 zł 249,00 zł
Liczenie na osi od 1 do 10 (cz.1) 202,44 zł 249,00 zł
Liczenie na osi od 11 do 20 (cz.2) 202,44 zł 249,00 zł
Ułamki cz. I/II 218,70 zł 269,00 zł
Plansza kratka/czysta 202,44 zł 249,00 zł
Liczydła Grand 8,05 zł 9,90 zł
Bryły 177,65 zł 218,51 zł
Figury płaskie 177,65 zł 218,51 zł
Funkcje trygonomentryczne 166,65 zł 204,98 zł
Układ współrzędnych / Diagram kołowy 148,75 zł 182,96 zł
Geoplan 166,65 zł 204,98 zł
Układ współrzędnych 202,44 zł 249,00 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Multimedia (9)

Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD 1 (v 2.0) 275,00 zł 288,75 zł
Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD 2 (v 2.0) 275,00 zł 288,75 zł
Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD 3 (v 2.0) 275,00 zł 288,75 zł
Parki narodowe i inne formy ochrony przyrody w Polsce. Atlas i przewodnik. 130,00 zł 136,50 zł
Odpady i recykling. Encyklopedyczny przewodnik. 130,00 zł 136,50 zł
Multimedialny Geograficzny Atlas Świata 375,00 zł 393,75 zł
Multimedialny ćwiczeniowy atlas do religii 130,00 zł 136,50 zł
Multimedialny Atlas do Przyrody. Polska i przyroda wokół nas 375,00 zł 393,75 zł
Multimedialny Atlas do Przyrody. Świat i kontynenty 375,00 zł 393,75 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Muzyka (9)

Instrumenty muzyczne 202,44 zł 249,00 zł
Orkiestra symfoniczna 202,44 zł 249,00 zł
Zespoły kameralne 202,44 zł 249,00 zł
Liniatura nutowa 202,44 zł 249,00 zł
Portrety kompozytorów - komplet 12 plansz 170,00 zł 209,10 zł
Hymn Unii Europejskiej 75,00 zł 92,25 zł
Hymn Narodowy 75,00 zł 92,25 zł
Tablica pięciolinia 161,50 zł 198,65 zł
Hymn Narodowy i Unii Europejskiej CD 75,00 zł 92,25 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Nauczanie Zintegrowane (4)

Rytmy przyrody 188,70 zł 232,10 zł
Tabliczka mnożenia 177,65 zł 218,51 zł
Tabliczka mnożenia - ćwiczenia 177,65 zł 218,51 zł
Kalendarz i zegar 166,66 zł 204,99 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Przyroda/Biologia - plansze dydaktyczne (67)

Układ słoneczny 234,96 zł 289,00 zł
Podstawy kartografii 275,24 zł 289,00 zł
Układ rozrodczy człowieka 202,44 zł 249,00 zł
Drzewa (cz.1) 202,44 zł 249,00 zł
Drzewa (cz.2) 202,44 zł 249,00 zł
Szkielet człowieka (cz.1) 202,44 zł 249,00 zł
Szkielet człowieka (cz.2) 202,44 zł 249,00 zł
Układ trawienny cz.1 202,44 zł 249,00 zł
Układ trawienny cz.2 202,44 zł 249,00 zł
Układ krwionośny człowieka 202,44 zł 249,00 zł
Układ oddechowy człowieka 202,44 zł 249,00 zł
Układ mięśniowy człowieka 202,44 zł 249,00 zł
Narządy zmysłów 218,70 zł 269,00 zł
Układ nerwowy człowieka 218,70 zł 269,00 zł
Zwierzęta domowe 218,70 zł 269,00 zł
Owoce z naszej zagrosy 218,70 zł 269,00 zł
Warzywa z naszego ogrodu 218,70 zł 269,00 zł
Od kwiatu do owowcu (cz.1) 218,70 zł 269,00 zł
Od kwiatu do owowcu (cz.2) 218,70 zł 269,00 zł
Czas i rytmy przyrody 234,96 zł 289,00 zł
Podstawy genetyki DNA 58,00 zł 71,34 zł
Podstawy genetyki - chromosomy w komórce człowieka 58,00 zł 71,34 zł
Podstawy genetyki - dziedziczenie wielogenowe 58,00 zł 71,34 zł
Podstawy genetyki - prawa Mendla 58,00 zł 71,34 zł
Podstawy genetyki - podział komórek 58,01 zł 71,35 zł
Ekosystem Bałtyku 72,00 zł 88,56 zł
Ekosystem jeziora 72,00 zł 88,56 zł
Ekosystem łąki i pola 72,00 zł 88,56 zł
Ekosystem lasu 72,00 zł 88,56 zł
Ekosystem morza ciepłego 72,00 zł 88,56 zł
Ewolucja świata ożywionego 166,60 zł 204,92 zł
DUO Układ mięśniowy człowieka 203,15 zł 249,87 zł
Budowa oka 177,56 zł 218,40 zł
DUO Komórki - jednostki życia 167,30 zł 205,78 zł
DUO Układ szkieletowy człowieka 203,15 zł 249,87 zł
Ptaki naszych łąk i lasów 95,00 zł 116,85 zł
Ptaki w mieście 95,00 zł 116,85 zł
Drzewa liściaste 95,00 zł 116,85 zł
Jak sortować odpady? 177,65 zł 218,51 zł
Metody postępowania z odpadami 177,65 zł 218,51 zł
Drzewa i krzewy iglaste 95,00 zł 116,85 zł
Rośliny chronione w Polsce 95,00 zł 116,85 zł
Zwierzęta chronione w Polsce 95,00 zł 116,85 zł
Rasy psów 95,00 zł 116,85 zł
Rasy kotów 95,00 zł 116,85 zł
Niebezpieczne zwierzęta i rośliny w Polsce 95,00 zł 116,85 zł
Najniebezpieczniejsze zwierzęta świata 95,00 zł 116,85 zł
Ryby słodkowodne Polski 95,00 zł 116,85 zł
Ryby morskie 95,00 zł 116,85 zł
Owady i szkodniki 95,00 zł 116,85 zł
Motyle dzienne i nocne 95,00 zł 116,85 zł
Ewolucja dinozaurów, czyli świat w czasach wielkich gadów 177,65 zł 218,51 zł
Rośliny lecznicze w Polsce 95,00 zł 116,85 zł
Grzyby jadalne 95,00 zł 116,85 zł
Grzyby trujące i niejadalne 95,00 zł 116,85 zł
Rośliny przyprawowe 95,00 zł 116,85 zł
Jak sortować odpady? - Recykling dla szkoły podstawowej 208,94 zł 257,00 zł
Odpady są naszą wspólną sprawą 208,94 zł 257,00 zł
Podstawy genetyki -rabatowy komplet 5 plansz 246,50 zł 303,20 zł
Genetyka - foliogramy - zostaw 10szt. 94,83 zł 116,64 zł
Ekosystemy - komplet 5.plansz 290,00 zł 356,70 zł
Zasady segregacji odpadów (schemat uproszczony - Ustawa z 2013) 177,65 zł 218,51 zł
Zasady segregacji odpadów i recykling materiałowy 177,65 zł 218,51 zł
Zasady segregacji odpadów i recykling materiałowy - ćwiczenia 177,65 zł 218,51 zł
Grzyby 178,05 zł 219,00 zł
Powstanie życia na Ziemi (poziom podstawowy I) 234,96 zł 289,00 zł
Geologiczna historia Ziemi (poziom podstawowy II) 234,96 zł 289,00 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Religia (3)

Rok kościelny 218,70 zł 269,00 zł
Pielgrzymki Jana Pawła II / Życie i dzieło Jana Pawła II 220,15 zł 231,16 zł
Drzewo genealogiczne i życiorys Kardynała Stefana Wyszyńskiego 177,65 zł 218,51 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Sztuka (2)

1000 lat kultury polskiej - od średniowiecza po barok 177,65 zł 218,51 zł
1000 lat kultury polskiej - od oświecenia po współczesność 183,60 zł 225,83 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Wiedza o społeczeństwie (5)

Komplet portretów noblistów polskich 6 szt. 135,00 zł 166,05 zł
Polskie stroje ludowe - komplet 10 plansz 170,00 zł 209,10 zł
Alarmy! Jak zachować się podczas alarmu o klęskach żywiołowych 47,00 zł 57,81 zł
Alarmy! Jak zachować się w sytuacjach zagrożenia aktem terroru 47,00 zł 57,81 zł
Godło Polski bez oprawy 20,49 zł 25,20 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Wychowanie fizyczne (1)

Olimpiady na mapie świata - idea olimpijska (stan na 2014 r.) 216,02 zł 265,70 zł

Publikacje (2)

Edukacja Zdrowotna w Gimnazjum 89,02 zł 109,50 zł
Edukacja Zdrowotna w Szkołach Ponadgimnazjalnych 89,02 zł 109,50 zł

Tablice / Akademickie (4)

Tablica Akademicka Zielona 2 032,52 zł 2 500,00 zł
Tablica Akademicka Biała 2 032,52 zł 2 500,00 zł
Tablica Akademicka Ceramiczna Biała 2 276,42 zł 2 800,00 zł
Tablica Akademicka Ceramiczna Zielona 2 276,42 zł 2 800,00 zł

Tablice / Do planowania (2)

Tablice do planowania tygodnia 324,39 zł 399,00 zł
Tablica plan lekcji 486,99 zł 599,00 zł

Tablice / Tablice korkowe i welurowe (5)

Tablica korkowa (rama aluminiowa) 52,85 zł 65,00 zł
Tablica welurowa (rama aluminiowa) 60,16 zł 74,00 zł
Tablica welurowa (rama drewniana) 13,82 zł 17,00 zł
Tablica korkowa (w drewnianej ramie) 11,36 zł 13,97 zł
Tablica korkowa kolorowa (w drewnianej ramie) 21,79 zł 26,80 zł

Tablice / Tablice szkolne / białe (9)

Tablica Tryptyk biała 479,67 zł 590,00 zł
Tablica pojedyncza biała 130,08 zł 160,00 zł
Tablica Tryptyk biała ceramiczna 894,31 zł 1 100,00 zł
Tablica ceramiczna pojedyncza biała 268,29 zł 330,00 zł
Tablica biała obrotowa 536,59 zł 660,00 zł
Tablica biała z nadrukiem układ współrzędnych 348,78 zł 429,00 zł
Tablica biała z nadrukiem w pięciolinie 348,78 zł 429,00 zł
Tablica biała w kratkę 348,78 zł 429,00 zł
Tablica biała w linie 348,78 zł 429,00 zł

Tablice / Tablice szkolne / zielone tablice kredowe (5)

Tablica Tryptyk zielona 455,28 zł 560,00 zł
Tablica pojedyncza zielona 130,08 zł 160,00 zł
Tablica Tryptyk zielona ceramiczna 894,31 zł 1 100,00 zł
Tablica ceramiczna pojedyncza zielona 252,03 zł 310,00 zł
Tablica zielona obrotowa 536,59 zł 660,00 zł
Sklep internetowy od home.pl